Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/344
30. maj 2012

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Zelena ekonomija: ali se dotika tudi vas?"

Sporočilo ob svetovnem dnevu okolja,
5. junij 2012

DUNAJ, 5. junij (Informacijska služba ZN) - Medtem ko se svet pripravlja na konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20), je svetovni dan okolja dobra priložnost, da izpostavimo nujnost trajnostnega sveta. Letošnje geslo svetovnega dne, in sicer "Zelena ekonomija: ali se dotika tudi vas?", poudarja, da mora vsak izmed nas odigrati svojo vlogo pri ohranjanju ekološkega odtisa človeštva v planetarnih mejah.

Svetovno prebivalstvo šteje 7 milijard in se lahko do leta 2050 poveča na več kot 9 milijard. To pomeni še večji pritisk na že tako prenaseljena mesta, kjer že zdaj živi več kot polovica vseh ljudi na svetu. Hkrati to pomeni še večji pritisk na naravne vire, in sicer večje potrebe po hrani, vodi in energiji. Tudi več ljudi bo iskalo dostojna delovna mesta, pri čemer je trenutno na svetu okoli 1,3 milijarde ljudi brezposelnih. Ocenjuje se, da bo na trg dela v naslednjem desetletju vstopilo še dodatnih 500 milijonov ljudi.

Trajnost pomeni zagotavljanje enakih možnosti za vse, pri čemer moramo usklajevati socialne, ekonomske in okoljske razsežnosti razvoja. Hkrati moramo ovreči mit, da obstaja konflikt med ekonomskim in okoljskim »zdravjem«. S pametnimi politikami in pravimi naložbami lahko države zaščitijo svoje naravno okolje, hkrati pa dosegajo gospodarsko rast, ustvarjajo dostojna delovna mesta in spodbujajo družbeni napredek.

Konferenca Rio+20 je naša priložnost, da okrepimo globalno zavezo k trajnostnem razvoju. V Riu moramo doseči soglasje, da rast in bogastvo ne moremo meriti le z bruto domačim proizvodom. Potrebujemo tudi soglasje, da svet potrebuje niz ciljev, ki naslavljajo trajnostni razvoj in hkrati nadgrajujejo razvojne cilje tisočletja. V tem pogledu moramo narediti korak naprej pri nekaterih gradnikih trajnosti, in sicer pri energiji, vodi, hrani, mestih, oceanih, delovnih mestih in krepitvi vloge žensk.

Trajnostni razvoj je vedno bolj v ospredju strateških javnih politik razvitih in razvijajočih se držav. Organizacija združenih narodov si s svojim delom prizadeva za ohranjanje okolja in trajnostno gospodarjenje. V Riu se moramo povezati v partnerstva, ki so nujna, da izvedemo prehod v svet, ki temelji na trajnostni rasti in razvoju. Na letošnji svetovni dan okolja, ki poteka tik pred zgodovinsko konferenco Rio+20, pozivam vlade, podjetja in vse druge akterje družbe, da sprejemajo smotrne odločitve, ki bodo zagotavljale trajnostno prihodnost; takšno, kot si jo želimo.

* *** *