Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/344
30.máj 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Zelená ekonomika: Týka sa to aj teba?"

Odkaz k Svetovému dňu životného prostredia,
5.jún 2012

VIEDEŇ, 5.jún (Informačná služba OSN) - V období, kedy sa svet pripravuje na Konferenciu OSN o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20), je Svetový deň životného prostredia príležitosťou poukázať na potrebu zmeny spôsobu, akým uvažujeme, smerom k trvalo udržateľnejšiemu svetu. Tohtoročná téma "Zelená ekonomika: Týka sa to aj teba?" zdôrazňuje, akú dôležitú úlohu zohráva každý v procese zachovania ekologickej stopy človeka v medziach únosnosti tejto planéty.

Počet obyvateľov na celom svete sa drží na 7 miliardách, do roku 2050 však môže stúpnuť na viac ako 9 miliárd. To prinesie väčší tlak nielen na už teraz preplnené mestá, v ktorých v súčasnosti žije viac ako polovica všetkých obyvateľov sveta, ale aj na prírodné zdroje, keďže dopyt po potravinách, vode a energii rastie. Taktiež to znamená, že si prácu bude hľadať viac uchádzačov. Celkovo môžeme povedať, že dnes je celosvetovo nezamestnaných približne 1,3 miliardy ľudí, pričom k nim patria aj neadekvátne ohodnotení či ľudia s nedostatočnou prácou. Ďalšia pol miliarda sa pripojí k pracovnému trhu v priebehu nasledujúcich desať rokov.

Trvalá udržateľnosť znamená poskytovanie príležitostí pre všetkých cez vytváranie rovnováhy medzi sociálnym, ekonomickým a ekologickým rozmerom rozvoja. Musíme vyvrátiť mýtus, že medzi ekonomickým a ekologickým stavom spoločnosti existuje rozpor. Vďaka múdrej politike a správnym investíciám môžu krajiny ochrániť svoje životné prostredie, ich ekonomika môže rásť, môžu sa vytvárať riadne pracovné príležitosti a urýchľovať pokrok v spoločnosti.

Rio+20 je šancou prehĺbiť záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju na celosvetovej úrovni. V Riu by sme sa mali zjednotiť na názore, že meranie rastu a bohatstva pomocou hrubého domáceho produktu nestačí. Mali by sme sa zhodnúť na tom, že svet potrebuje súbor trvalo udržateľných cieľov, ktoré sa budú zakladať na Miléniových rozvojových cieľoch. A mali by sme pokročiť v niektorom zo základných kameňov trvalej udržateľnosti - v oblasti týkajúcej sa energie, vody, potravín, miest, oceánov, práce či posilňovania postavenia žien.

Trvalá udržateľnosť získava na význame v zozname priorít verejnej politiky v rozvojových aj vyspelých krajinách. OSN pracuje na dosiahnutí klimatickej neutrality a trvalo udržateľnej správy našich kancelárií a aktivít. V Riu musíme oživiť spoluprácu, ktorú potrebujeme na to, aby sme svet posunuli na trvalo udržateľnejšiu dráhu rastu a rozvoja. V tento Svetový deň životného prostredia, v období pred historickou konferenciou, vyzývam vlády, podniky a všetkých členov spoločnosti, aby zvážili viacero rozličných faktorov a rozhodli sa pre ucelený obraz, ktorý zabezpečí trvalo udržateľnú budúcnosť - budúcnosť, akú chceme.

* *** *