Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/382
16. oktober 2012

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon

Sporočilo ob mednarodnem dnevu za odpravo revščine

17. oktober 2012

DUNAJ, 17. oktober (Informacijska služba ZN) - Revščino ni težko zavrniti, vendar jo je težko odpraviti. Tisti, ki trpijo zaradi lakote in splošnega pomanjkanja, potrebujejo več kot le naklonjene besede; potrebujejo konkretno pomoč.

Letošnji mednarodni dan za odpravo revščine obeležujemo v času varčevalnih ukrepov v številnih državah. Medtem ko se vlade borijo za uravnotežen državni proračun, je ogroženo financiranje ukrepov za odpravo revščine. Kljub temu je pravi čas, da revnim zagotovimo dostop do socialnih storitev, dohodkovno varnost, dostojno delo in socialno varstvo. Šele takrat bomo lahko zgradili bolj močno in uspešno družbo, vsekakor pa nam to ne bo uspelo z uravnoteženjem proračuna na račun revnih.

Razvojni cilji tisočletja so sprožili ukrepe po vsem svetu ter prinesli velik napredek. Skrajno revščino smo razpolovili, sočasno pa popravili neravnovesje med spoloma glede zgodnjega izobraževanja, zato sedaj osnovno šolo obiskuje enako število deklet in fantov. Med drugim ima veliko večje število ljudi dostop do čiste pitne vode, z naložbami v zdravstvo pa smo ohranili na milijone življenj.

Omenjeni napredek predstavlja velik korak v smeri bolj pravičnega, uspešnega in trajnostnega sveta. Kljub temu še vedno več kot milijarda ljudi živi v revščini, slednjim pa se odreka pravica do ustrezne prehrane, izobraževanja in zdravja. Moramo jim opolnomočiti, da nam lahko sami pomagajo pri iskanju trajnostnih rešitev. Vse moči moramo usmeriti v cilj, da do leta 2015 vse države dosežejo razvojne cilje tisočletja.

Na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je potekala junija letos, so se voditelji iz vsega sveta strinjali, da je odprava revščine "največji globalni izziv, s katerim se sooča današnji svet."

V tem trenutku nastaja razvojni okvir ZN za obdobje po letu 2015, kateri bo nadgradil razvojne cilje tisočletja in se spopadel s trdovratno neenakostjo ter novimi izzivi, s katerimi se srečujejo ljudje in planet. Naš cilj je ustvariti drzen in ambiciozen okvir, ki bo spodbudil korenite spremembe in koristil vsem generacijam; tako sedanji kot vsem bodočim.

Skrajna revščina že predolgo razsaja. Povezuje se z družbenimi nemiri ter ogroža mir in varnost. Naj bo letošnji mednarodni dan za odpravo revščine naložba v našo skupno prihodnost, s katero bomo pomagali ljudem iz revščine, oni pa bodo v zameno pomagali spremeniti naš svet na bolje.

* *** *