Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/382
17.október 2012

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby

17.október 2012

VIEDEŇ, 17.október (Informačná služba OSN) - Je ľahké chudobu odsúdiť, ťažšie je však s ňou bojovať. Tí, čo trpia hladom, núdzou a žijú v nedôstojných podmienkach, potrebujú viac ako len súcitné slová, potrebujú konkrétnu podporu.

Tohtoročný Medzinárodný deň za odstránenie chudoby si tento rok v mnohých krajinách pripomíname v časoch úsporných ekonomických opatrení. Keďže vlády zápasia o vyrovnané rozpočty, finančné zdroje na opatrenia proti chudobe sú ohrozené. Práve teraz je však ten čas, aby sme chudobným zabezpečili prístup k sociálnym službám, bezpečnosť príjmov, slušnú prácu a sociálnu ochranu. Len potom môžeme budovať silnejšie a prosperujúcejšie spoločnosti - nie vyrovnávaním rozpočtov na úkor chudobných.

Miléniové rozvojové ciele vyburcovali ku krokom na celom svete, ktoré viedli k veľkým pokrokom. Extrémnu chudobu sme znížili na polovicu a v oblasti vzdelávania malých detí upravili rodovú nerovnováhu, vďaka čomu teraz základnú školu navštevuje toľko dievčat ako aj chlapcov. Omnoho viac komunít má prístup k čistej pitnej vode. Vďaka investíciám do zdravia boli zachránené milióny životov.

Toto zlepšenie predstavuje významný posun smerom k spravodlivejšiemu, prosperujúcejšiemu a trvalo udržateľnejšiemu svetu. Avšak viac ako miliarda ľudí stále žije v chudobe, bez svojich práv na potraviny, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. Musíme ich posilniť, aby nám pomohli nájsť trvalo udržateľné riešenia. Mali by sme vynaložiť všetko úsilie, aby sme zabezpečili, aby všetky krajiny do roku 2015 dosiahli Miléniové rozvojové ciele.

Na konferencii OSN o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorá sa konala tento rok v júni, lídri z celého sveta vyhlásili, že odstránenie chudoby je "najväčšou globálnou výzvou, ktorej dnešný svet čelí".

V súčasnosti pracujeme na rozvojovom rámci OSN na obdobie po roku 2015 na základe MRC, pričom sme zároveň konfrontovaní s pretrvávajúcou nerovnosťou a novými výzvami, ktorým ľudia a planéta čelia. Naším cieľom je vytvoriť výrazný a náročný rámec, ktorý môže pomáhať rozvoju zmien, z ktorých budú mať úžitok ľudia už teraz a zároveň aj generácie, ktoré prídu po nás.

Rastúca chudoba, ktorá sa tu už roky zbiera, je spojená so sociálnymi nepokojmi a hrozbami pre mier a bezpečnosť. Urobme v tento medzinárodný deň vklad do našej budúcnosti tým, že ľuďom pomôžeme zdvihnúť sa z chudoby, aby oni naopak mohli pomôcť nám pretvoriť tento svet.

* *** *