Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/399
19. december 2012

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon

Sporočilo ob mednarodnem dnevu migrantov

18. december 2012

DUNAJ, 18. december (Informacijska služba ZN) - Vsak trenutek nekdo na svetu zapusti svojo državo, ker si želi bolj varno ali boljše življenje. Globalno gledano je več kot 214 milijonov ljudi na poti. Mnogi pobegnejo pred težkimi razmerami, a se žal soočijo s še težjimi, in sicer kršitvami človekovih pravic, revščino in diskriminacijo. Kljub temu migranti uspešno premagujejo strah in negotovost, saj ohranjajo upanje, pogum in željo po boljšem življenju. S pravo podporo jim lahko omogočimo, da aktivno prispevajo k napredku družbe, v kateri živijo.

Selitve imajo mednarodni značaj, zato tudi upravičeno pridobivajo na mednarodni pozornosti. Generalna skupščina Združenih narodov bo imela naslednje leto drugo zasedanje na visoki ravni na temo mednarodnih migracij in razvoja. Zasedanje bo državam članicam in njihovim partnerjem ponudilo priložnost za razpravo o praktičnih ukrepih za spodbujanje mobilnosti delovne sile, krepitev trajnostnega razvoja in varstva pravic migrantov, še posebej žensk in deklet.

V času svetovne gospodarske in finančne krize je zagotavljanje pravic migrantov še posebej pomembno. S tem ko se državni proračuni krčijo, smo priča varčevalnim ukrepom, ki povzročajo diskriminacijo migrantskih delavcev, ksenofobni retoriki, ki krepi nasilje nad nezakonitimi priseljenci, in spremembam zakonodaje glede priseljencev, ki omogočajo policiji, da profilira priseljence kljub nekaznovanosti. V času gospodarske krize se moramo spomniti na dejstvo, da so celotni sektorji gospodarstva odvisni od migrantskih delavcev in tudi podjetnikov, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest.

Če pride do oblikovanja migracijske politike brez poudarka na ranljivost ter možnost marginalizacije in diskriminacije, lahko postane na milijone priseljencev poceni delovna sila, ki je zamenljiva. Lahko postanejo tudi grešni kozli za propadle gospodarske in socialne politike ter celo žrtve slabo opredeljenih ukrepov proti "nezakonitemu priseljevanju".

Človeška mobilnost postaja vedno bolj kompleksna, potovanja številnih migrantov pa vedno bolj nevarna. Iz tega razloga je toliko bolj nujno, da se vzpostavijo delujoče nacionalne politike, ki postavijo migracije v kontekst varovanja človekovih pravic.

Upam, da bodo države članice v času priprav na omenjeno zasedanje na visoki ravni postavile pri upravljanju migracij človekove pravice v ospredje. Spodbujam jih, da na nacionalni ravni sprejmejo takšne ukrepe, ki dekriminalizirajo nezakonito priseljevanje, vzpostavijo učinkovite alternative za pridržanje priseljencev in zagotovijo, da se delovanje javnih služb, kot so na primer medicinske sestre in učitelji, strogo loči od vpliva organov za priseljevanje. Hkrati tudi upam, da bodo udeleženci zasedanja ustrezno umestili vprašanje migracij v okvir globalne razvojne agende po letu 2015.

Na ta mednarodni dan migrantov pozivam države naj ratificirajo in tudi izvajajo vse instrumente iz tega področja. Hkrati tudi pozivam splošno javnost, da pomaga oblikovati načelno, vsebinsko in ustvarjalno razpravo o tem, kako zagotoviti varstvo pravic vsem migrantom, ne glede na to, kje so in kakšen je njihov status.

* *** *