Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/433
4 June 2013

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob svetovnem dnevu okolja: "Premisliti.Jesti.Varčevati: zmanjšajte svoj odtis"

5. junij 2013

DUNAJ, 5. junij (Informacijska služba ZN) - Živimo v svetu izobilja, kjer proizvodnja hrane presega povpraševanje po njej. Kljub temu je na svetu 870 milijonov ljudi podhranjenih, pri otrocih pa je zaostajanje rasti tiha pandemija. Če želimo ustvariti prihodnost, ki si jo želimo, moramo odpraviti to neenakost. Za vsakogar moramo zagotoviti dostop do ustrezne prehrane in podvojiti produktivnost malih kmetov, ki v državah v razvoju pridelajo večino hrane. Vzpostaviti moramo še trajnosten prehrambni sistemi ter pri tem upoštevati morebitne okoljske in gospodarske pretrese. Navedeno je vizija moje iniciative za svet brez lakote ( Zero Hunger Challenge), ki sem jo vzpostavil lansko leto v okviru konference ZN o trajnostnem razvoju (Rio +20).

Eden od načinov, kako zmanjšati lakoto in izboljšati blaginjo najbolj ranljivih, je odpravljanje velikih izgub hrane, kar je vsakodnevni problem v naših prehrambnih sistemih. Vsaj ena tretjina pridelane hrane ne pride od kmetije do mize. To je predvsem »napad« na lačne, vendar tudi veliko breme okolju v smislu porabe energije, zemlje in vode.

V državah v razvoju k izgubi hrane največ prispevajo škodljivci, nezadostne zmogljivosti shranjevanja in neučinkovite dobavne verige hrane. Tisti, ki živijo od izvoza, so prav tako pogosto prepuščeni na milost in nemilost preveč strogih pričakovanj kupcev, ki zahtevajo »kozmetično« popolnost pridelkov. V razvitih državah hrana, ki jo odvržejo gospodinjstva, trgovine in gostinska dejavnost, gnije na odlagališčih in izpušča velike količine metana, ki je močan toplogredni plin.

Izgubo hrane in prehranske odpadke lahko odpravimo. Iz tega razloga so Program ZN za okolje, Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo ter partnerji iz javnega in zasebnega sektorja vzpostavili kampanjo "Premisliti.Jesti.Varčevati: zmanjšajte svoj odtis". Z njo želijo okrepiti osveščenost glede izgub hrane in prikazati rešitve problema, ki so pomembne tako za razvite države kot države v razvoju.

Ustrezna infrastruktura in tehnologija lahko zmanjšata količino hrane, ki propade na poti iz polja na trg. Vlade držav v razvoju si morajo prizadevati, da izboljšajo razpoložljivo infrastrukturo in povečajo trgovanje s sosednjimi državami. Razvite države naj podpirajo pravično trgovino ter racionalizirajo roke uporabnosti in druge sisteme označevanja. Podjetja naj revidirajo svoje kriterije za izločitev pridelkov, potrošniki pa naj zmanjšajo prehranske odpadke in kupujejo sproti glede na potrebe.

Na ta svetovni dan okolja pozivam vse akterje svetovne prehrambne verige, da prevzamejo odgovornost in si prizadevajo za prehrambni sistem, ki bo okoljsko trajnosten in družbeno pravičen. Ocenjuje se, da bo sedanja populacija sedmih milijard do leta 2050 narastla na devet milijard. Število lačnih se ne sme povečati. Z zmanjševanjem prehranskih odpadkov lahko prihranimo denar, zmanjšamo vplive na okolje in najbolj pomembno, ustvarimo svet, kjer ima vsak na razpolago dovolj hrane.

* *** *