Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/473
14. oktober 2013

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob mednarodnem dnevu za odpravo revščine

17. oktober 2013

DUNAJ, 14. oktober (Informacijska služba ZN) - Letošnje praznovanje mednarodnega dne za odpravo revščine se povezuje z dvema ciljema mednarodne skupnosti: okrepiti prizadevanja za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015 in oblikovati naslednji nabor ciljev, ki bodo vodili naša razvojna prizadevanja po 2015. Razvojna agenda po letu 2015 mora imeti odpravo revščine za prioriteto, trajnostni razvoj pa v svojem jedru. Če resnično želimo odpraviti revščino, potem mora svet nujno izbrati pot trajnostnega razvoja.

Pred nami je še veliko dela. Čeprav se je raven revščine znatno zmanjšala, je bil napredek neenakomeren. Zmanjšanje revščine za polovico je bil naš izjemen dosežek, vendar nas ne sme zaslepiti. Po svetu več kot 1,2 milijarde ljudi še vedno živi v skrajni revščini; veliko preveč. Predvsem ženske in dekleta še vedno nimajo dostopa do ustreznega zdravstvenega varstva in sanitarij, kakovostnega izobraževanja in ustreznih bivalnih razmer. Preveč mladih je brezposelnih, hkrati pa jim primanjkuje znanj, ki jih zahteva trg dela. Naraščanje neenakosti v mnogih državah, tako bogatih kot revnih, krepi izključevanje iz ekonomskih, socialnih in političnih sfer. Hkrati vemo, da posledice podnebnih sprememb in izguba biotske raznovrstnosti najbolj prizadene prav najbolj revne. Vse to zahteva močne in odzivne institucije.

Uslišati moramo tiste, katerih glas se pogosto presliši, in ukrepati. To so ljudje, ki živijo v revščini. Posebno pozornost moramo nameniti avtohtonim prebivalcem, starejšim osebam, osebam s posebnimi potrebami, brezposelnim, migrantom in manjšinam. Moramo jih podpreti pri njihovih prizadevanjih, da se rešijo revščine ter zgradijo boljše življenje zase in za svoje družine.

Če želimo uresničiti prihodnost, ki si jo želimo, moramo uslišati klice marginaliziranih. Zadnje leto si Združeni narodi prizadevajo usmerjati globalno debato o svetu, kakršnega si želijo ljudje. Dialog moramo nadaljevati, v njega pa aktivno in smiselno vključiti tiste, ki živijo v revščini. Istočasno bomo lahko oblikovali načrt, kako odpraviti revščino po svetu.

S skupnimi močmi lahko zgradimo trajnostno prihodnost, kjer bodo ljudje živeli v blaginji, miru in enakopravnosti. Dosegli bomo dostojno življenje za vsakega posameznika.

* *** *