Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument 

UNIS/NAR/1245
26. junij 2015

Svetovno poročilo o drogah za leto 2015 razkriva stabilno rabo drog, a slab dostop do zdravljenja od drog in virusa HIV

Vodja UNODC komentira, da je vsaka smrt zaradi drog nesprejemljiva; svetovna proizvodnja opija najvišja od 1930 naprej

DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba Združenih narodov) - Svetovno poročilo o drogah za leto 2015, ki ga je objavil Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), navaja, da je razširjenost uporabe drog po svetu stabilna. Za leto 2013 se ocenjuje, da je prepovedane droge zlorabilo okrog 246 milijonov ljudi po svetu, kar je nekaj več kot 5 odstotkov oseb, starih od 15 do 64 let. Okoli 27 milijonov oseb je problematičnih uporabnikov drog, pri čemer si jih skoraj polovica droge vbrizgava. V 2013 je bilo okoli 1,65 milijona oseb, ki si droge vbrizgava, okuženih z virusom HIV. Moški uporabljajo marihuano, kokain in amfetamine trikrat bolj pogosto kot ženske, pri čemer ženske bolj pogosto zlorabljajo opioide in pomirjevala na recept.

Izvršni direktor UNODC Jurij Fedotov je v govoru ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami izpostavil, da ima le eden od šestih problematičnih uporabnikov drog dostop do zdravljenja. Sicer je zloraba drog po svetu stabilna. "Še posebej ženske se srečujejo s slabim dostopom do zdravljenja, pri čemer je eden od treh uporabnikov drog po svetu ženska, vendar le ena od petih uporabnic drog prejme zdravljenje." Poleg tega je gospod Fedotov izjavil, da moramo storiti še več, da bomo povečali razumevanje in reševanje odvisnosti od drog kot kronično zdravstveno stanje. Slednje zahteva dolgoročno in trajno zdravljenje ter oskrbo, tako kot druge kronične bolezni, med katerimi sta tudi sladkorna bolezen in visok krvni tlak. "Za odpravo odvisnosti od drog ni hitrega in enostavnega sredstva. Vlagati moramo v dolgoročne rešitve, ki temeljijo na medicinskih dognanjih."

Zloraba drog in njihov vpliv na zdravje

Vodja UNODC opozarja, da še vedno nesprejemljivo visoko število uživalcev drog po svetu umre prezgodnje smrti. Ocene za leto 2013 se gibljejo okoli 187.100 smrtnih primerov zaradi drog. Svetovno poročilo o drogah obsega podatke, ki so bili zbrani skupaj z UNAIDS, WHO in Svetovno banko. Poročilo vsebuje tudi podatke o razširjenosti virusa HIV med osebami, ki si droge vbrizgavajo. V nekaterih državah so ženske, ki si vbrizgavajo droge, bolj dovzetne za okužbo z virusom HIV kot moški. Tako je lahko razširjenost virusa HIV med ženskami, ki si droge vbrizgavajo, višja kot med moškimi. Število novih okužb z virusom HIV se je med osebami, ki si droge vbrizgavajo, zmanjšalo za približno 10 odstotkov med leti 2010 in 2013; iz okoli 110.000 na 98.000. Kljub temu poročilo o drogah opozarja, da številni dejavniki tveganja, vključno s prenosom nalezljivih bolezni kot so HIV in hepatitis C ter prevelikimi odmerki drog, dvigujejo stopnjo smrtnosti med osebami, ki si droge vbrizgavajo. Ta je kar 15-krat višja kot v ostalih skupinah prebivalstva.

Raziskave kažejo, da zloraba opiatov (heroina in opija) na globalni ravni ostaja stabilna, zloraba kokaina pa se je celo znižala. Manj spodbudni so podatki, da se zloraba marihuane in farmacevtskih opioidov še naprej povečuje. Vse več je uporabnikov drog, ki trpijo zaradi motenj uživanja konoplje. Slednja je postala bolj škodljiva, kar se odraža v visokem deležu oseb, ki prvič iščejo zdravljenje. Številke se povečujejo v več regijah po svetu. Povpraševanje po zdravljenju se je povečalo tudi za amfetaminska poživila, vključno z metamfetaminom in MDMA ali "ekstazijem". Isto velja za nove psihoaktivne snovi.

Nezakonita ponudba drog in stanje na trgih

Okoli 32,4 milijona ljudi oziroma 0,7 odstotkov odraslih po svetu je uporabnikov farmacevtskih opioidov in opiatov, kot sta heroin in opij. V 2014 je svetovna pridelava opija dosegla 7.554 ton, kar je druga najvišja raven po letu 1930. Slednje je predvsem posledica občutnega povečanja pridelave v Afganistanu, ki med državami velja za glavno pridelovalko. Od 2012 do 2013 so se globalni zasegi heroina povečali za osem odstotkov, medtem ko so se zasegi prepovedanega morfina zmanjšali za 26 odstotkov.

Pomorska trgovina ni najbolj razširjen način tihotapljenja drog, vendar imajo operacije kazenskega pregona na morju največji uspeh, saj so povprečne količine zasegov sorazmerno višje. Če kot primer vzamemo obdobje od leta 2009 do 2014, je bil povprečen zaseg na morju 365 kg, kopnem (ceste in železnice) 107 kg in zraku 10 kg. Poročilo tudi navaja občutno spremembo v uporabljenih poteh za tihotapljenje opiatov, pri čemer heroin iz Afganistana dosega nove trge. Nedavni zasegi nakazujejo, da se velike pošiljke afganistanskega heroina vedno bolj pogosto tihotapijo preko Indijskega oceana v vzhodni in južni del Afrike. Zahodna Afrika je še vedno tranzitna država za tihotapljenje kokaina preko Atlantika v Evropo. Takšno vlogo prevzema še Vzhodna Evropa, vendar ni le tranzitno območje, ampak tudi končni trg.

Letošnje poročilo navaja, da je tudi v 2013 gojenje koke še naprej upadalo in doseglo najnižjo raven od leta 1990. Zloraba kokaina ostaja visoka v Zahodni in Srednji Evropi, Severni Ameriki in Oceaniji (Avstralija), čeprav zadnji podatki nakazujejo splošen trend padanja. Kokain uporablja okrog 0,4 odstotka odraslih po svetu. Zloraba konoplje je v porastu in je še vedno visoka v Zahodni in Osrednji Afriki, Zahodni in Srednji Evropi, Oceaniji in Severni Ameriki. Podatki o zasegih za leto 2013 kažejo na povečanje količin konoplje in hašiša, kar znese v prvem primeru 5.764 in drugem 1.416 ton.

Metamfetamin prevladuje na svetovnem trgu sintetičnih drog ter se širi v vzhodnem in jugovzhodnem delu Azije. Zloraba kristalnega metamfetamina se povečuje v nekaterih delih Severne Amerike in Evrope. Zasegi amfetaminskih poživil od leta 2009 kažejo na hitro rast na globalnem trgu. V 2011 in 2012 so se zasegi skoraj podvojili in dosegli več kot 144 ton. Prav tako so ostali na visoki ravni v letu 2013. Do decembra 2014 je 95 držav in ozemelj poročalo o 541 novih psihoaktivnih snoveh, kar je 20 odstotni porast v primerjavi s preteklim letom, ko je tovrstnih snovi bilo 450. Njihovi negativni učinki na zdravje so očitni.

Alternativni razvoj kot dolgoročna strategija zoper nedovoljeno pridelavo

Letošnje poročilo o drogah se tematsko osredotoča na alternativni razvoj, in sicer na dolgoročno strategijo za razvoj alternativnih virov prihodkov za kmete, ki so odvisni od gojenja prepovedanih drog. Takšno tematsko osredotočenost so spodbudili številni dejavniki, med drugim marginalizacija, varnostna vprašanja ter socialne in politične razmere v podeželskih skupnostih. Usmeritev alternativnega razvoja si prizadeva zmanjšati ranljivost kmetov in končno odpraviti gojenje prepovedanih drog. Izkušnje iz zadnjih 40 let so pokazale, da ta pristop deluje, kadar obstaja dolgoročna vizija, ustrezno financiranje in politična podpora, s pomočjo katere se pristop lahko vključi v širšo razvojno agendo. Marketing zakonitih proizvodov, lastništvo zemlje in trajnostna raba zemlje so ključnega pomena za dolgoročni uspeh alternativnih razvojnih pobud. "Na žalost letošnje svetovno poročilo o drogah navaja, da se vsesplošna politična podpora alternativnemu razvoju ni podprla z ustreznim financiranjem," je dejal gospod Fedotov. Hkrati je poudaril pomen skupne odgovornosti pri naslavljanju problema prepovedanih drog. Financiranje s strani držav OECD za podporo alternativnemu razvoju se je med leti 2009 in 2013 zmanjšalo za 71 odstotkov. Sedaj ta podpora znaša le 0,1 odstotka svetovne razvojne pomoči. Izvršni direktor UNODC je dejal, da lahko razvojna agenda po letu 2015 pripomore pri promociji koncepta alternativnega razvoja, ki bo pomembna tema posebnega zasedanja Generalne skupščine ZN v prihodnjem letu. Sicer bo fokus zasedanja svetovni problem drog, ki ga moramo reševati z naslavljanjem ponudbe in povpraševanja po drogah.

* *** *

Za dodatna pojasnila se obrnite na:

Kevin Town
Javno obveščanje
E-pošta: kevin.town[at]unodc.org