Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/772
17. avgust 2016

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob svetovnem dnevu humanitarnih dejavnosti

19. avgust 2016

DUNAJ, 19. avgust (Informacijska služba ZN) - Rekordnih 130 milijonov ljudi je odvisnih od humanitarne pomoči, da preživijo. Če vse te ljudi damo v eno državo, dobimo po številu prebivalcev deseto največjo državo na svetu.

Ta številka vzame sapo, a še vedno pove le del zgodbe. Za statističnimi podatki se še skrivajo usode posameznikov, družin in skupnosti, katerih življenja so bila uničena. Omenjam ljudi, ki so podobni meni ali vam: otroci, ženske in moški, ki pa se vsak dan srečujejo z zelo težkimi odločitvami. V mislih imam starše, ki morajo izbrati med nakupom hrane ali zdravil za svoje otroke; otroke, ki morajo izbrati med šolo ali delom, da preživljajo svojo družino; družine, ki tvegajo bombardiranje doma ali nevaren pobeg od doma po morju.

Rešitve kriz, ki so te ljudi pahnile v tako hude stiske, niso niti enostavne niti hitre. Kljub temu so stvari, ki jih lahko stori vsak izmed nas - danes in vsak dan. Lahko pokažemo sočutje, se upremo krivicam in zavzamemo za spremembe.

Svetovni dan humanitarnih dejavnosti je vsakoletno opozorilo, da moramo ukrepati in lajšati trpljenje ljudi po svetu. Hkrati je priložnost, da izkažemo spoštovanje humanitarnim delavcem in prostovoljcem, ki vsak dan garajo v prvih vrstah kriz. Globoko sem hvaležen vsem predanim ženskam in moškim, ki kljubujejo nevarnosti, da pomagajo drugim v še večji nevarnosti.

Pozivam vse, da se pridružijo kampanji Združenih narodov (ZN) "Drugačen, boljši svet" ( World You'd Rather). Splošen cilj kampanje je osveščanje in krepitev empatije, specifičen pa povečanje sredstev za Osrednji sklad ZN za odziv na izredne razmere in vključitev čim več podpornikov po svetu kot glasnikov humanosti. Potrebujemo vsakega tistega, ki bo od svoje vlade zahteval, da postavi humanost na prvo mesto.

Letos se je v Istanbulu zbralo 9.000 udeležencev na prvem Svetovnem humanitarnem vrhu. Svetovni voditelji so se zavezali, da bodo izboljšali življenja ljudi, ki živijo v objemu konfliktov, naravnih nesreč in drugih oblik ranljivosti. Združili so se v okviru ''agende za človečnost'' in obljube, da nikogar ne pustijo zadaj.

Ta obljuba je tudi v središču ciljev trajnostnega razvoja. S svojim poudarkom na človekovih pravicah, odpornosti in izkoreninjenju revščine teh 17 globalnih ciljev ponuja 15-letni načrt za zmanjšanje potreb in ranljivosti ter za spodbujanje miru, dostojanstva in možnosti za vse.

Če želimo na tej kolektivni poti uspeti, moramo vsi odigrati svojo vlogo. Vsak od nas je lahko želena sprememba. Na letošnji svetovni dan humanitarnih dejavnosti pozivam, da se združimo v imenu človečnosti in zavežemo, da ne bomo nikogar pustili zadaj.

* *** *