Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.

UNIS/SGSM/772
17.august 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Svetovému humanitárnemu dňu

19.august 2016

VIEDEŇ, 19.august (Informačná služba OSN) - Prežitie rekordného počtu - až 130 miliónov ľudí - závisí v súčasnosti od humanitárnej pomoci. Tieto osoby v núdzi by spoločne mohli vytvoriť desiaty najľudnatejší štát na Zemi.  

Spomenuté šokujúce údaje tvoria len časť celej mozaiky. Za štatistickými údajmi sa skrývajú skutoční jednotlivci, rodiny a komunity so zničenými životmi. Ľudia ako ja alebo vy: deti, ženy a muži, ktorí musia každý deň robiť ťažké rozhodnutia. Sú medzi nimi rodičia, ktorí sa rozhodujú, či deťom kúpia jedlo alebo lieky a deti, ktoré si musia vybrať medzi školou a prácou a podporovaním svojich rodín. Rodiny volia medzi rizikom bombardovania svojho domova alebo nebezpečného úteku cez more.

Riešenia kríz, ktoré uvrhli týchto ľudí do zúfalého utrpenia, nie sú ani jednoduché, ani rýchle. Existuje však niečo, čo môžeme urobiť - nielen dnes, ale každý deň. Môžeme preukázať súcit, môžeme sa ozvať proti nespravodlivosti a pracovať na zmene.   

Svetový humanitárny deň nám každoročne pripomína, že toto utrpenie je potrebné zmierňovať. Zároveň je pre nás príležitosťou vzdať úctu humanitárnym pracovníkom a dobrovoľníkom, ktorí ťažko pracujú v epicentre samotných kríz. Vzdávam hold týmto odhodlaným ženám a mužom, ktorí odvážne čelia nebezpečenstvu, aby pomohli druhým, ktorí sú sami vo veľkom riziku.     

V tento deň vyzývam všetkých, aby podpísali kampaň OSN "V akom svete by si radšej žil/a (World You'd Rather)". Kampaň okrem šírenia osvety a budovania empatie má aj konkrétny cieľ: vyzbierať peniaze pre Centrálny fond OSN na pomoc v núdzových situáciách (CERF) a zapojiť každého jednotlivca ako Posla ľudstva. Je dôležité, aby každý požiadal svoju vládu a spoločnosť o zadefinovanie ľudstva ako priority.

Tento rok sa už konal prvý Svetový humanitárny summit v Istanbule, na ktorom sa zišlo 9 000 účastníkov. Svetoví lídri sa na ňom zaviazali zmeniť životné podmienky ľudí, ktorí žijú v oblastiach konfliktu, katastrof alebo s vyšším stupňom zraniteľnosti. Spoločne podporili Agendu pre ľudstvo a zaviazali sa z nej nikoho nevynechať.

Tento sľub je zároveň podstatou 17 Cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sa zameriavajú na ľudské práva, odolnosť a odstránenie chudoby. Ich súčasťou je aj 15-ročný plán na zlepšenie situácie, zníženie zraniteľnosti a na podporu mieru vo svete, dôstojnosti a príležitostí pre všetkých. Ak chceme uspieť, potrebujeme, aby sa na túto spoločnú cestu vydali s nami všetci. Každý z nás môže niečo zmeniť. V tento Svetový humanitárny deň sa zjednoťme v mene ľudstva a ukážme, že nemôžeme a ani  nikoho nevynecháme.    

* *** *