Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/815
9. december 2016

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob dnevu človekovih pravic

10. december 2016

DUNAJ, 10. december (Informacijska služba ZN) - Kot generalni sekretar Združenih narodov (ZN) sem zadnje desetletje vedno znova poudarjal soodvisnost treh stebrov ZN, in sicer miru, trajnostnega razvoja in človekovih pravic. Skupaj tvorijo temelje odpornih in kohezivnih družb, katerih osnova so vključenost ter delujoče pravosodje in pravna država.

Prav tako sem poudarjal, da so človekove pravice v središču dela in identitete naše organizacije. Iz tega razloga smo tudi vzpostavili pobudo ''Človekove pravice v ospredje'' ( Human Rights up Front).

V času številnih spopadov ter naraščajočih humanitarnih potreb in sovražnega govora nas Splošna deklaracija človekovih pravic spominja, da je ''priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic temelj svobode, pravičnosti in miru na svetu". Korak za korakom lahko gradimo prihodnost, ki bo temeljila na naših skupnih vrednotah enakosti in človeškega dostojanstva.

V tem duhu smo vzpostavili našo zadnjo kampanjo "Skupaj", ki se bori proti ksenofobiji, s katero se sooča ogromno beguncev in migrantov. Na takšen način se moramo tudi boriti proti ekstremizmu, zaustaviti erozijo spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in braniti skupine civilne družbe, ki se soočajo z vedno bolj strogimi ukrepi omejevanja njihovega delovanja.

Spoštovanje človekovih pravic je v interesu vseh, saj krepi dobrobit vsakega posameznika, stabilnost vsake družbe in harmonijo našega medsebojno povezanega sveta.

Vsak lahko spodbuja uresničevanje človekovih pravic, kar lahko poteka na vseh ravneh družbe. Primarno odgovornost za spoštovanje človekovih pravic imajo države. Združeni narodi morajo skupaj s partnerji po svetu še naprej krepiti odzivnost na zlorabe človekovih pravic in delovati še bolj proaktivno pri preprečevanju kriz na tem področju.

Vsak izmed nas lahko in mora v vsakdanjem življenju spodbujati uresničevanje človekovih pravic vseh nas. To je gonilna sila naše nove globalne pobude, ki jo je sprožil Urad ZN za človekove pravice in se glasi "Še danes ukrepaj za pravice nekoga".

Kjerkoli smo, lahko vsak izmed nas nekaj naredi v korist človekovih pravic; v naših soseskah, v šoli, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, doma in celo v športnih arenah po svetu.

S skupnimi močmi se zavzemimo za pravice nekoga. Danes, jutri in vsak dan.

* *** *