Tlačové správy

Tento dokument má len informačný, nie oficiálny charakter.  

UNIS/SGSM/815
9.december 2016

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz ku dňu ľudských práv

10.december 2016

VIEDEŇ, 10.december (Informačná služba OSN) - Ako generálny tajomník OSN som posledných desať rokov vždy zdôrazňoval vzájomnú prepojenosť troch pilierov OSN - mieru, udržateľného rozvoja a ľudských práv. Tie spolu tvoria základ odolných a súdržných spoločností, založených na inklúzii, spravodlivosti a právnom poriadku.  

Tiež som vždy upozorňoval, že ľudské práva tvoria jadro práce a identity Spojených národov a rovnako tak aj podstatu ľudskoprávnej iniciatívy "Human Rights up Front". 

V čase, kedy pribúdajú konflikty, zvyšujú sa humanitárne potreby a stúpa počet nenávistných prejavov, nám Všeobecná deklarácia ľudských práv pripomína, že uznanie "rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete." Takto, krok za krokom, môžeme budovať budúcnosť založenú na našich spoločných hodnotách rovnosti a ľudskej dôstojnosti.

V tomto duchu sa nesie aj kampaň SPOLU, ktorú sme nedávno spustili na boj proti xenofóbii, ktorej čelí toľko utečencov a migrantov. Rovnaké hodnoty budeme potrebovať aj na boj proti extrémizmu, zastavenie nedodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a na obranu mimovládnych skupín, čeliacim čoraz väčším ťažkostiam, ktoré im bránia plniť ich životne dôležitú úlohu. 

Presadzovanie ľudských práv je v záujme nás všetkých. Rešpektovanie ľudských práv podporuje kvalitu života každého jedného človeka, stabilitu každej spoločnosti a harmóniu v našom celom, vzájomne prepojenom svete.

A na tom môžeme pracovať všetci, na každej úrovni spoločnosti. Za dodržiavanie ľudských práv sú primárne zodpovedné štáty. OSN spolu s partnermi na celom svete  musí aj naďalej zlepšovať svoju reakciu na zneužívanie a pracovať lepšie na prevencii ľudskoprávnych kríz. 

My všetci nielen môžeme, ale aj musíme konať každodenne, v našich bežných životoch, aby sme posilnili ľudské práva všetkých okolo nás. To je aj hnacím motorom novej globálnej kampane, ktorú spustil Úrad OSN pre ľudské práva "Postav sa dnes za niekoho práva".

Kdekoľvek sa už nachádzame, každý z nás môže urobiť zmenu v oblasti ľudských práv - v našom najbližšom okolí, v škole, v práci, na sociálnych sieťach, doma a dokonca aj v športových arénach na celom svete.

Spolu sa postavme za niekoho práva. Dnes, zajtra, každý deň.

* *** *