Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/900
23. november 2018

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami

25. november 2018

Nasilje nad ženskami in dekleti je globalna pandemija, ki ogroža vse ženske in dekleta. Je sramota vseh naših družb in glavna ovira za vključujoč, pravičen in trajnosten razvoj. V svojem bistvu je nasilje nad ženskami in dekleti manifestacija globokega pomanjkanja spoštovanja in nezmožnosti moških, da sprejmejo enakost in dostojanstvo žensk. To je vprašanje temeljnih človekovih pravic.

Nasilje ima lahko več oblik - od nasilja v domačem okolju do trgovanja z ljudmi, od spolnega nasilja v oboroženih spopadih do otroških porok, pohabljanja spolnih organov in femicida. Škoduje posamezniku ter ima daljnosežne posledice za družine in družbo. Prav tako je resno politično vprašanje. Nasilje nad ženskami je povezano s širšim vprašanjem moči in nadzora v naših družbah. Živimo v družbi, v kateri so nosilci moči pretežno moški. Ženske so podvržene nasilju na različne načine, s čimer jih ohranjamo v podrejenem položaju.

V preteklem letu smo veliko pozornosti namenili določeni manifestaciji tega nasilja. Večina žensk se v določenem trenutku življenja sooči s spolnim nadlegovanjem. Vedno več javnih razkritij, ki prihajajo od žensk iz vseh regij in družbenih slojev, opozarja na razsežnost problema in hkrati prikazuje skupno moč ženskih gibanj, ki spodbujajo k ukrepom. Javnost se osvešča, kar je potrebno za odpravo vsakršnega nadlegovanja in nasilja po svetu.

Letos svetovna kampanja Združenih narodov UNiTE za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti poudarja našo podporo žrtvam in njihovim zagovornikom. Poteka pod temo "Naj bo svet oranžen: #HearMeToo". Oranžna barva je znak solidarnosti, hashtag #HearMeToo pa je namenjen pošiljanju jasnega sporočila, da se mora nasilje nad ženskami in dekleti končati takoj. K temu lahko vsi pripomoremo.

Prav takšno sporočilo daje tudi pobuda Evropske unije in Združenih narodov Spotlight. Program je vreden 500 milijonov evrov ter je namenjen žrtvam nasilja in njihovim zagovornikom, da lahko postanejo dejavniki sprememb doma, v lokalnem okolju in določeni državi. Tovrstna začetna naložba je pomembna, vendar je glede na obseg potreb še vedno majhna. Potrebno jo je obravnavati kot začetni kapital za globalno gibanje. Šele, ko bo polovica našega človeštva, ki ga zastopajo ženske in dekleta, živela brez strahu, nasilja in vsakodnevne negotovosti, lahko resnično rečemo, da živimo v poštenem in enakopravnem svetu.

* *** *