Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/900
23.november 2018

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia na ženách

25.november 2018

Násilie voči ženám a dievčatám je chorobou celého sveta. Morálnou potupou, hanbou pre všetky krajiny a vážnou prekážkou inkuzívneho, spravodlivého a udržateľného rozvoja. Násilie na ženách a dievčatách je vo svojej podstate prejavom akútneho nedostatku úcty a zároveň výsledkom zlyhania mužov uznať neodmysliteľnú rovnosť a dôstojnosť žien. Výrazne sa dotýka základných ľudských práv.

Medzi rôzne formy násilia patria napríklad domáce útoky, obchodovanie, sexuálne násilie v konfliktoch, detské sobáše, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a vraždy. Násilie neubližuje len jednotlivcovi, ale má ďalekosiahle negatívne dôsledky aj na rodinu a spoločnosť. Nemôžeme ho oddeliť ani od politiky, v širšom kontexte je naviazané na moc a kontrolu v spoločnosti. Žijeme v dobe mužskej dominancie. Ženy sa stávajú zraniteľné voči násiliu aj kvôli spôsobu, akým sú udržiavané v nerovnosti voči mužom.

V uplynulom roku pozornosť priťahoval najmä jeden typ násilia. Sexuálne obťažovanie zažila v určitej etape života väčšina žien. Narastajúci počet príbehov žien zo všetkých regiónov a profesií, ktoré sa postupne objavovali, tento problém ohromne odkryl a ukázal burcujúcu silu žien či potrebu osvety, ktorá pomôže znížiť obťažovanie a násilie všade na svete.

Pod témou "Zafarbi svet na oranžovo: #HearMeToo" sa celosvetová kampaň OSN UNiTE - Spoločne za ukončenie násilia na ženách a dievčatách - venuje tento rok podpore obetiam. Oranžová predstavuje solidaritu, znak #HearMeToo má za úlohu vyslať jasný signál: násilie voči ženám a dievčatám musí skončiť teraz a je povinnosťou nás všetkých k tomu prispieť.

Rovnaké posolstvo rezonuje aj v spoločnej iniciatíve EÚ - OSN Spotlight (Reflektor). Tento program s možnosťou finančnej podpory v hodnote 500 miliónov eur povzbudzuje obete a obhajcov tejto myšlienky, aby sa pričinili o zmenu vo svojich domovoch, komunitách a krajinách. Táto finančná podpora je pre začiatok významná, hoci z hľadiska rozsahu potreby minimálna. Treba však na ňu nazerať ako na investíciu, ktorá naštartuje globálne iniciatívy. Až keď polovica populácie na celom svete, ktorú ženy a dievčatá reprezentujú, bude môcť žiť bez strachu, násilia a každodennej neistoty, až vtedy si budeme môcť skutočne povedať, že žijeme v spravodlivom a rovnom svete.    

* *** *