Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/INF/567
14. september 2020

Informacije o 75. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov in izvoljenem predsedniku Volkanu Bozkirju iz Turčije

Generalna skupščina Združenih narodov se odpre 15. septembra 2020

Dunaj, 14. september (Informacijska služba ZN) - Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) bo v torek, 15. septembra, ob 15. uri, na sedežu ZN v New Yorku odprla 75. zasedanje. V stalnih prizadevanjih za zaustavitev širjenja pandemije bolezni koronavirus 2019 (COVID-19) bo uvodno plenarno zasedanje potekalo s fizično distanco. V dvorani bo tako precej manj predstavnikov delegacij kot na predhodnih zasedanjih.

Novoizvoljeni predsednik 75. zasedanja Generalne skupščine

Volkan Bozkir iz Turčije je bil junija 2020 izvoljen za predsednika 75. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki traja od septembra 2020 do septembra 2021. Je prvi turški državljan, ki bo predsedoval Generalni skupščini ZN.

Gospod Bozkir se je leta 1972 pridružil turški zunanji službi in je v svoji 39-letni karieri zasedal več položajev, med drugim kot stalni predstavnik Turčije pri Evropski uniji (EU), veleposlanik za Romunijo, svetovalec za zunanjo politiko premierja Turguta Özala in namestnik podsekretarja na ministrstvu za zunanje zadeve, pristojen za evropske zadeve. Leta 2011 je bil izvoljen za poslanca in je funkcijo opravljal devet let. Bil je minister za evropske zadeve in glavni pogajalec pristopa k EU med letoma 2014 in 2016. Je poročen in ima dva otroka ter tri vnukinje.

Prednostne naloge predsednika

Novoizvoljeni predsednik je dejal, da je tema 75. obletnice ZN "Prihodnost, ki jo želimo, Združeni narodi, ki jih potrebujemo; potrditev naše skupne zavezanosti multilateralizmu" in bo vodila splošno razpravo na 75. zasedanju.

»To zgodovinsko obletnico moramo izkoristiti v celoti, da poudarimo nenadomestljivo naravo mednarodnega sistema, ki temelji na skupnih pravilih, katere je potrebno utrditi. Načelo multilateralizma in na pravilih temelječ mednarodni sistem sta prav tako bistvenega pomena za izpolnitev temeljnih nalog, ki so opredeljene v Ustanovni listini ZN.«

V celoti se zavzema za cilje izboljšanja življenjskega standarda in pravic žensk, zagotavljanja njihovega polnega in enakovrednega sodelovanja na vseh področjih življenja ter krepitve njihovega statusa v družbi: »Ženske so bile aktivne predstavnice pozitivnih sprememb. V tem pogledu lahko ženske igrajo edinstveno vlogo pri obujanju naše skupne zavezanosti multilateralizmu in bolj vključujoči viziji za boljšo prihodnost.«

Prav tako se osredotoča na doseganje ciljev trajnostnega razvoja (CTR) s poudarkom na humanitarnem delovanju in prednostno na najmanj razvitih državah.

Novoizvoljeni predsednik je dejal, da bodo učinkovitost, uspešnost, odgovornost in nediskriminacija vodilna načela njegovega predsedovanja, njegova ekipa pa bo delovala na podlagi odprtosti, vključenosti in transparentnosti.

V svojem govoru po izvolitvi je dejal, da globalni problemi zahtevajo globalne odzive: »Multilateralizem je najbolj učinkovit način iskanja uspešnih globalnih rešitev. Generalna skupščina, kot "svetovni parlament", je edinstveno usmerjena v naša večstranska prizadevanja, zato je predsedovanje članstvu v Združenih narodih velika odgovornost. Tega se zavedam in to nalogo bom opravljal zelo skrbno.«

Ključni dogodki

  • generalni sekretar ZN bo v petek, 18. septembra, sklical virtualni dogodek ''Čas za cilje trajnostnega razvoja'';
  • srečanje na visoki ravni ob 75. obletnici Združenih narodov, ponedeljek, 21. september;
  • letna splošna razprava bo potekala od torka, 22. septembra, do sobote, 26. septembra, in v torek, 29. septembra. Vsaka država članica, država opazovalka in Evropska unija lahko predložijo predhodno posneto izjavo predsednika, podpredsednika, prestolonaslednika ali prestolonaslednice, vodje vlade ali ministra. Izjava bo predvajana v dvorani med zasedanjem na visoki ravni, po uradni predstavitvi njihovega predstavnika na zasedanju, ki bo fizično prisoten v dvorani;
  • vrh o biotski raznovrstnosti, ki bo v sredo, 30. septembra;
  • srečanje na visoki ravni ob 25. obletnici četrte svetovne konference o ženskah, ki bo v četrtek, 1. oktobra;
  • plenarno zasedanje na visoki ravni v počastitev in promocijo mednarodnega dne popolne odprave jedrskega orožja, ki bo v petek, 2. oktobra;
  • organiziran bo tudi dogodek na visoki ravni o financiranju Agende 2030 za trajnostni razvoj v obdobju COVID-19 in po tem ter dogodek na visoki ravni o podnebnih spremembah.

* *** *

Dodatne informacije v angleščini so na voljo tukaj: https://www.un.org/en/pga-elect/75

Dodatne informacije za medije o Generalni skupščini Združenih narodov (v angleščini) so na voljo tukaj