Tlačové správy

Len pre informáciu, neoficiálny dokument.

UNIS/INF/567
14.september  2020

Informačný list o 75.zasadaní Valného zhromaždenia OSN a novozvolenom prezidentovi Volkanovi Bozkirovi z Turecka

Valné zhromaždenie OSN začína 15.septembra 2020

VIEDEŇ, 14.september (Informačná služba OSN Viedeň) - V utorok 15.septembra o 15.00 h sa bude konať otvorenie 75.zasadania Valného zhromaždenia (VZ) OSN v hlavnej centrále v New Yorku. V súvislosti s prebiehajúcimi opatreniami ohľadom pandémie koronavírusu(COVID-19) sa bude otvorenie plenárneho zasadnutia konať s dodržiavaním rozostupov, čo umožní účasť oveľa nižšieho počtu účastníkov ako v predchádzajúcich rokoch.

Novozvolený predseda 75.zasadania Valného zhromaždenia

Volkan Bozkir z Turecka bol zvolený v júni 2020 na post predsedu 75.zasadania Valného zhromaždenia OSN na obdobie od septembra 2020 do septembra 2021. Je prvým tureckým občanom, ktorý bude predsedať Valnému zhromaždeniu.

Pán Bozkir začal reprezentovať svoju krajinu v zahraničí v roku 1972 a počas svojej 39-ročnej kariéry pracoval na viacerých pozíciách: Stály predstaviteľ Turecka pri Európskej únii (EÚ); veľvyslanec v Rumunsku; poradca premiéra Turguta Özala pre zahraničné vzťahy a zástupca námestníka na Ministerstve zahraničných vecí pre európske vzťahy. V roku 2011 bol zvolený ako poslanec do parlamentu, kde pracoval deväť rokov. Bol ministrom pre záležitosti Európskej únie a hlavný vyjednávateľ v rokoch 2014 - 2016. Je ženatý, má dve deti a tri vnúčatá.

Priority predsedu VZ 

Novozvolený prezident povedal, že témou 75.zasadania bude 75.výročie "Budúcnosť, akú chceme, OSN, aké potrebujeme; znovupotvrdenie nášho spoločného záväzku multilateralizmu".   

"Toto historické výročie by sme mali plne využiť na to, aby sme podčiarkli nenahraditeľný charakter medzinárodného systému založeného na pravidlách ako aj nevyhnutnú potrebu skonsolidovať ho. Princíp multilateralizmu a medzinárodný systém založený na zásadách sú taktiež kľúčové na plnenie základného mandátu vyplývajúceho z Charty OSN."   

Pevne stojí za cieľmi týkajúcimi sa zlepšovania úrovne bývania, práv žien, ktoré zaistia ich plnú a rovnú účasť vo všetkých sférach života a posilňovanie ich postavenia v spoločnosti: "Ženy boli aktívnymi činiteľkami pozitívnej zmeny. V tomto ohľade môžu ženy zohrávať jedinečnú úlohu v oživovaní nášho spoločného záväzku multilateralizmu a inkluzívnejšej vízie pre lepšiu budúcnosť."

Taktiež sa chce sústrediť na dosahovanie Cieľov udržateľného rozvoja s dôrazom na humanitárnu činnosť a menej rozvinuté krajiny.  

Novozvolený prezident povedal, že efektivita, výkonnosť, zodpovednosť a nediskriminovanie budú vedúcimi princípmi jeho predsedníctva a jeho tím bude pracovať otvorene, inkluzívne a transparentne.

Vo svojej inauguračnej reči uviedol, že globálne problémy si vyžadujú globálne riešenia: "Multilateralizmus je najefektívnejším spôsobom ako prísť na úspešné globálne riešenia. Valné zhromaždenie ako "svetový parlament" je v jedinečnej pozícii viesť toto multilaterálne úsilie. Predsedanie členským štátom OSN je preto veľkou zodpovednosťou. Som si toho vedomý a budem sa venovať svojej službe s maximálnou pozornosťou."

Hlavné podujatia

  • Generálny tajomník zvolá virtuálne podujatie Ciele udržateľného rozvoja v piatok 18.septembra.
  • Stretnutie na vysokej úrovni, 75.výročie OSN, pondelok 21.septembra.
  • Výročná všeobecná rozprava sa bude konať od utorka 22.septembra do soboty 26.septembra a v utorok 29.septembra. Každý členský štát, pozorovateľský štát a Európska únia môžu zaslať vopred nahratý prejav svojho predstaviteľa, hlavy štáty, zástupcu prezidenta korunného princa či princeznej, hlavy štáty, ministra či zástupcu ministra. Záznam bude prehratý počas stretnutie na vysokej úrovni po uvedení predstaviteľa, ktorý bude fyzicky prítomný v kongresovej hale.   
  • Summit o biodiverzite, streda 30.september.
  • Stretnutie na vysokej úrovni k 25.výročiu Štvrtej svetovej konferencie o ženách, štvrtok 1.októbra.
  • Plenárne stretnutie na vysokej úrovni k Medzinárodnému dňu za úplné odstránenie jadrových zbraní, piatok 2.október.
  • Podujatie na vysokej úrovni k financovaniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj v dobe COVID-19 a po jej skončení a stretnutie lídrov ku klimatickým zmenám.

* *** *

Viac informácií v angličtine: https://www.un.org/en/pga-elect/75

Viac informácií pre médiá o pokrývaní Valného zhromaždenia OSN (v angličtine)