Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1020
28. maj 2020

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednarodnem dnevu pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov

29. maj 2020

Danes izkazujemo čast več kot milijonu moških in žensk, ki so že delovali kot mirovne sile Združenih narodov (ZN), in več kot 3.900 pripradnikom, ki so izgubili življenje, ko so opravljali svoje delo.

Prav tako se zahvaljujemo 95.000 civilistom, policijstom in vojakom, ki so trenutno razporejeni po vsem svetu.

Soočajo se z največjim izzivom doslej: zagotavljanje miru in varnostni ter hkratna pomoč državam pri reševanju pandemije COVID-19.

Tema letošnjega mednarodnega dne so ''Ženske v mirovnih operacijah'', ki poudarja njihovo osrednjo vlogo v njih.

Ženske imajo pogosto večji doseg v skupnostih, ki jim služimo, kar nam omogoča boljšo zaščito civilistov, krepitev človekovih pravic in izboljšanje splošne učinkovitosti naših misij.

To je sedaj še posebej pomembno, saj so pripadnice mirovnih sil v ospredju odzivov na COVID-19 v že tako krhkih okoliščinah; prek lokalnih radiov širijo informacije o javnem zdravju, zagotavljajo potrebne zaloge skupnostim za preventivne ukrepe in podpirajo prizadevanja lokalnih mirovnikov. Kljub temu ženske še vedno predstavljajo le 6 odstotkov vojaškega, policijskega in pravosodnega osebja v misijah.

Ko obeležujemo 20. obletnico resolucije 1325 Varnostnega sveta ZN o ženskah, miru in varnosti, moramo narediti več za doseganje enake zastopanosti žensk na vseh področjih zagotavljanja miru in varnosti.

Skupaj še naprej krepimo mir, premagujmo pandemijo in gradimo boljšo prihodnost za vse.

* *** *