Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1020
28. máj 2020

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu mierových síl

29.máj 2020

Dnes vzdávame úctu viac ako jednému miliónu mierového personálu, ktorý slúžil v mierových silách OSN a viac ako 3900 mužom a ženám, ktorí prišli o svoj život v službe.

Vďačnosť vyjadrujeme aj 95 000 civilným, policajným a vojenským silám rozmiestneným v súčasnosti po celom svete.

Čelia jednej z najväčších výziev v histórii: plnenie mandátu v oblasti mieru a bezpečnosti a zároveň pomoc krajinám pri riešení pandémie COVID-19.

Tohtoročná téma - Ženy v mierových silách - zdôrazňuje ich ústrednú úlohu pri operáciách. 

Ženy majú často lepší prístup do komunít, kde slúžia, čo nám umožňuje zlepšiť ochranu civilistov, podporovať ľudské práva a zvyšovať celkový výkon.  

To je dôležité najmä dnes, kedy sú ženy ako mierové sily nasadené v prvých líniách v boji proti novému koronavírusu v citlivom kontexte - šíria zdravotnícku osvetu prostredníctvom miestneho rádiového vysielania, dodávajú komunitám potrebné zásoby pre prevenciu a podporujú snahu miestnych aktérov budujúcich mier. Aj napriek tomu však ženy stále predstavujú len šesť percent vojenských, policajných, súdnych alebo nápravných uniformovaných zložiek v teréne.

Keď si dnes pripomíname 20.výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, musíme urobiť viac pre to, aby sme dosiahli rovnaké zastúpenie žien vo všetkých oblastiach mieru a bezpečnosti. 

Spoločne teda naďalej udržiavajme mier, kontrolu nad pandémiou a budujme lepšiu budúcnosť.

* *** *