Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1033
25. junij 2020

Generalni sekretar

Izjava ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z drogami

26. junij 2020

Vzajemna podpora in zaupanja vredne informacije so se izkazale kot stebra učinkovitega odziva na pandemijo COVID-19 in reševanje življenj.

Sodelovanje, zanesljivi podatki in ukrepi, ki temeljijo na dokazih, so prav tako ključnega pomena za reševanje številnih izzivov, ki jih prinašajo svetovni izziv z drogami, varovanje varnosti ljudi in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Letošnja tema mednarodnega dne boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z drogami, "Boljše znanje za boljšo oskrbo", govori o potrebi po gradnji rešitev na podlagi dejstev in deljene odgovornosti.

Mednarodna skupnost ima trdno podlago za ukrepe, in sicer z dogovorjenim pravnim okvirom in obveznostmi, ki so bile začrtane v ministrski izjavi Komisije Združenih narodov za droge leta 2019. Združeni narodi (ZN) gradijo svoje skupno stališče do politike na področju drog na trdnih dejstvih, vsako leto pa Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) izda svoje letno svetovno poročilo o drogah.

Prizadevati si moramo tudi za krepitev ukrepov, ki delujejo. Kot portugalski premier pred več kot dvema desetletjema, je moja vlada sprožila politiko na področju drog, ki temelji na odločnih ukrepih na dveh področjih. Prvič; s preprečevanjem trgovine z drogami in onemogočanjem tistih, ki profitirajo od človeške bede. Drugič; zagotoviti, da tisti, ki potrebujejo zdravljenje, to tudi dobijo. Tisti, ki razvijejo odvisnost od drog, so v prvi vrsti bolniki in žrtve. Ta pristop je uspel in uživanje drog se je močno zmanjšalo, še zlasti med mladimi. Danes ima Portugalska eno najnižjih stopenj smrti zaradi uživanja drog v Evropi.

Skupaj lahko oblikujemo trajnostne alternative za gojenje rastlin za pridobivanje prepovedanih drog, naslavljamo trgovino s prepovedanimi drogami in povezanim organiziranim kriminalom ter okrepimo ustrezne odzive pravosodja, kot tudi storitve preprečevanja, zdravljenja in rehabilitacije uporabe drog ter s tem povezanih ukrepov zoper širjenje virusa HIV. To lahko storimo na načine, ki upoštevajo potrebe žensk, mladih in marginaliziranih skupin ter spoštujejo človekove pravice.

* *** *