Sporočila za javnost

Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1197
23. december 2021

Generalni sekretar

Sporočilo ob mednarodnem dnevu pripravljenosti na epidemije

27. december 2021

COVID-19 je pokazal, kako hitro lahko nalezljiva bolezen preplavi svet, potisne zdravstvene sisteme na rob in uniči vsakdanje življenje človeštva.

Prav tako je razkril, da se nismo naučili lekcij iz nedavnih izrednih zdravstvenih razmer, kot so SARS, ptičja gripa, Zika, ebola in drugih.

Opomnil nas je, da je svet še vedno nepripravljen na preprečitev širjenja lokaliziranih izbruhov čez meje in posledično preraščanja v svetovno pandemijo.

COVID-19 ne bo zadnja pandemija, s katero se bo človeštvo soočilo.

Nalezljive bolezni ostajajo jasna in prisotna nevarnost za vsako državo.

Ko se odzivamo na to zdravstveno krizo, se moramo pripraviti na naslednjo.

To pomeni povečanje naložb v boljše spremljanje, zgodnje odkrivanje in načrte za hitro odzivanje v vsaki državi – še zlasti v najbolj ranljivih.

Pomeni krepitev primarnega zdravstvenega varstva na lokalni ravni, da preprečimo zlom.

Pomeni zagotavljanje enakega dostopa do intervencij, kot je dostop do cepiv za vse.

Hkrati pomeni doseganje univerzalnega zdravstva.

Predvsem pa to pomeni graditi svetovno solidarnost, da vsaki državi damo priložnost ustaviti nalezljive bolezni v njihovi kali.

Izbruh kjerkoli lahko pomeni potencialno pandemijo.

Ob mednarodnem dnevu pripravljenosti na epidemije se osredotočimo na to temo, ji posvetimo našo pozornost in premislek, kakršnega si zasluži.

* *** *