Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1197
23.december 2021

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu pripravenosti na epidémie

27.december 2021

COVID-19 nám ukázal, ako rýchlo dokáže infekčné ochorenie zasiahnuť celý svet, dostať zdravotné systémy na kolená a obrátiť hore nohami každodenný život celého ľudstva.

Upozornil nás, že sa nám nepodarilo poučiť z nedávnych mimoriadnych situácii v oblasti zdravia akými boli napríklad SARS, vtáčia chrípka, Zika, Ebola a ďalšie.

A tiež nám pripomenul, že svet je žalostne pripravený na to, aby predišiel prerasteniu lokálnych ohnísk nákazy cez hranice a do globálnej pandémie.

COVID-19 nebude pre ľudstvo poslednou pandémiou.

Infekčné ochorenia zostávajú jasným a aktuálnym nebezpečenstvom pre každú krajinu.

V čase, keď reagujeme na aktuálnu zdravotnú krízu, sa musíme zároveň pripravovať na ďalšiu.

To znamená viac investovať do lepšieho monitorovania, včasného odhaľovania a prípravy plánov rýchlej reakcie v každej krajine - najmä v tých najzraniteľnejších.

Posilniť primárnu zdravotnú starostlivosť na lokálnej úrovni, na zabránenie kolapsu.

Zabezpečiť všetkým ľuďom spravodlivý prístup k život zachraňujúcim zásahom, akými sú vakcíny.

A taktiež dosiahnuť všeobecné pokrytie zdravotnou starostlivosťou.

V prvom rade to však znamená budovanie globálnej solidarity, aby každá krajina mala šancu zastaviť šírenie infekčných ochorení už v počiatočnej fáze.

Vypuknutie epidémie kdekoľvek na svete môže znamenať budúcu pandémiu všade na svete.

V tento Medzinárodný deň pripravenosti na epidémie venujme tejto téme pozornosť a investície, ktoré si zaslúži.

* *** *