Sporočila za javnost

Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1284
24. november 2022

Generalni sekretar

Poslanica ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami

25. november 2022

Nasilje nad ženskami in dekleti je najbolj razširjena kršitev človekovih pravic na svetu. 

Vsakih 11 minut intimni partner ali družinski član ubije žensko ali dekle - in vemo, da drugi stresi, od pandemije COVID-19 do gospodarskih pretresov, neizogibno povzročajo še več fizičnega in verbalnega nasilja.

Ženske in dekleta se soočajo tudi z nasiljem na spletu, od mizoginega sovražnega govora do spolnega nadlegovanja, zlorabe slik in zalezovanja s strani “plenilcev”.

Ta diskriminacija, nasilje in zlorabe, ki so usmerjene proti polovici človeštva, imajo visoko ceno. Omejujejo udeležbo žensk in deklet na vseh področjih življenja, kratijo njihove osnovne pravice in svoboščine ter preprečujejo enakopravno gospodarsko okrevanje in trajnostno rast, ki ju naš svet potrebuje.

Zdaj je čas za preobrazbene ukrepe, ki bodo odpravili nasilje nad ženskami in dekleti.

To pomeni, da vlade oblikujejo, financirajo in izvajajo nacionalne akcijske načrte za boj proti tej nadlogi.

To pomeni, da je treba v vse faze odločanja vključiti skupine civilne družbe in državljane.

Zagotoviti je treba izvajanje in spoštovanje zakonov, da bodo preživele žrtve imele pravico do pravičnosti in podpore.

Pomeni podpirati javne kampanje, ki izpodbijajo patriarhalne norme ter zavračajo mizoginijo in nasilje.

Hkrati nas letošnja tema “UNITE: Aktivizem za odpravo nasilja nad ženskami in dekleti” opominja, da se moramo pridružiti aktivistom po vsem svetu, ki zahtevajo spremembe in podpirajo žrtve nasilja. Vlade pozivam, da do leta 2026 za 50 odstotkov povečajo financiranje organizacij in gibanj za pravice žensk.

Zavzemimo stališče in povzdignimo glas v podporo pravicam žensk.

Ponosno izjavimo, da smo vsi feministi.

Naj nasilje nad ženskami in dekleti postane stvar preteklosti.

* *** *