Tlačové správy

Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1284
24.november 2022

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie násilia na ženách

25.november 2022

Násilie páchané na ženách a dievčatách je najrozšírenejším porušovaním ľudských práv na svete. 

Každých 11 minút sa nejaká žena alebo dievča stanú obeťou zabitia zo strany intímneho partnera alebo niekoho z rodiny. Navyše vieme, že stresujúce faktory ako pandémia COVID-19 a ekonomické otrasy nevyhnutne vedú k ešte väčšiemu fyzickému a verbálnemu násiliu.

Ženy a dievčatá taktiež čelia bezuzdnému násiliu na internete, od nenávistných prejavov voči ženám cez sexuálne obťažovanie až po zneužívanie obrázkov a videí a nadväzovanie vzťahu s potenciálnymi obeťami zo strany predátorov.

Táto diskriminácia, násilie a zneužívanie, ktoré postihuje polovicu ľudstva, nás stojí veľa. Obmedzuje účasť žien a dievčat vo všetkých oblastiach života, popiera ich základné práva a slobody a bráni rovnakej hospodárskej obnove a udržateľnému rastu, ktoré náš svet potrebuje.

Teraz je čas na opatrenia, ktoré prinesú zmenu a ukončia násilie páchané na ženách a dievčatách.

To znamená, že vlády navrhnú, finančne podporia a uskutočnia národné akčné plány na boj proti násiliu.

Do všetkých fáz rozhodovania sa zapojí občianska spoločnosť.

Zabezpečí sa uplatnenie a dodržiavanie zákonov tak, aby sa dodržali práva obetí na spravodlivosť a podporu.

Podporu dostanú verejné kampane, ktoré spochybňujú patriarchálne normy a odmietajú nenávisť a násilie voči ženám.

A ako nám pripomína tohtoročná téma „Spojme sa: Aktivizmus na ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách“ (UNITE: Activism to End Violence Against Women and Girls), znamená to, že sa treba pridať k aktivistom na celom svete, ktorí vyzývajú na zmenu a podporujú tých, ktorí prežili násilie. Vyzývam vlády, aby do roku 2026 navýšili financovanie organizácií a hnutí za práva žien o 50 percent.

Prejavme svoj postoj a postavme sa za podporu práv žien.

Hrdo vyhlasujme: Všetci sme feministami.

Kapitolu násilia páchaného na ženách a dievčatách už prenechajme navždy historikom.

 * *** *