Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1302
6. marec 2023

Generalni sekretar

Poslanica ob mednarodnem dnevu žensk

New York, 8. marec 2023

Na mednarodni dan žensk slavimo dosežke žensk in deklet na vseh področjih življenja in na vseh koncih sveta.

Hkrati se zavedamo ogromnih ovir, s katerimi se soočajo; od strukturnih krivic, marginalizacije in nasilja do kaskadnih kriz, ki najprej in najbolj prizadenejo prav njih, ter tudi do odrekanja njihove osebne avtonomije in pravic do njihovih teles in življenj.

Diskriminacija na podlagi spola škodi vsem - ženskam, dekletom, moškim in fantom.

Mednarodni dan žensk je poziv k ukrepanju.

To so ukrepi, s katerimi želimo podpreti ženske, ki zahtevajo svoje temeljne pravice in s tem veliko tvegajo.

Potrebni so ukrepi za krepitev zaščite pred spolnim izkoriščanjem in zlorabami.

Hkrati so še potrebni ukrepi za pospešitev njihove polne udeležbe in mest na vodilnih položajih.

Letošnja tema poudarja potrebo po tehnologijah in inovacijah za spodbujanje enakosti spolov.

Tehnologije lahko razširijo poti do izobraževanja in priložnosti za ženske in dekleta.

Žal se lahko tehnologije tudi izkoristi za krepitev zlorab in sovraštva.

Dandanes ženske predstavljajo manj kot tretjino delovne sile v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki.

In ko so ženske premalo zastopane pri razvoju novih tehnologij, je lahko diskriminacija prisotna že od samega začetka.

Zato moramo odpraviti digitalni razkorak in povečati zastopanost žensk in deklet v znanosti in tehnologiji.

Zaradi izključenosti žensk iz digitalnega sveta se je bruto domači proizvod držav z nizkimi in srednjimi dohodki v zadnjem desetletju zmanjšal za približno 1 bilijon ameriških dolarjev - izguba, ki bi lahko brez ukrepanja do leta 2025 narasla na 1,5 bilijona dolarjev.

Naložbe v ženske dvigujejo blaginjo vseh ljudi, skupnosti in držav.

Sodelujmo medvladno, z zasebnim sektorjem in civilno družbo, da povsod zgradimo bolj vključujoč, pravičen in uspešen svet za ženske, dekleta, moške in fante.

* *** *

VEČ IZJAV ZA JAVNOST