Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1302
2023. március 6.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete a nemzetközi nőnapon

New York, 2023. március 8.

A nemzetközi nőnapon a nők és a lányok által elért eredményeket ünnepeljük az élet minden területén, a világ minden részén.

Felismerjük azonban az előttük álló hatalmas akadályokat, a strukturális igazságtalanságoktól, a marginalizálódástól és az erőszaktól kezdve a nőket és a lányokat legelőször és leginkább érintő, egymást követő válságokon át, egészen a személyes önrendelkezésük, valamint a testük és az életük feletti jogaik megtagadásáig.

A nemi alapú diszkrimináció mindenkinek – a nőknek, a lányoknak, a férfiaknak és a fiúknak – egyaránt árt.

A nemzetközi nőnap felhívás a cselekvésre.

Cselekvésre, hogy kiálljunk a nők mellett, akik nagy személyes áldozat árán követelik alapvető jogaikat.

Cselekvésre, hogy megerősítsük a szexuális kizsákmányolás és visszaélés elleni védelmet.

Továbbá cselekvésre, hogy felgyorsítsuk a nők teljes körű részvételének és vezető szerepének elérését.

Az idei év témája hangsúlyozza, hogy a technológiára és az innovációra van szükség a nemek közötti egyenlőség előmozdításához.

A technológia bővítheti a nők és a lányok oktatáshoz és lehetőségekhez való hozzáférésének útjait.

Arra is felhasználható azonban, hogy felerősítse a visszaéléseket és a gyűlöletet.

Jelenleg a nők a tudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika területén dolgozók kevesebb mint egyharmadát teszik ki.

Amikor pedig a nők alulreprezentáltak az új technológiák fejlesztésében, akkor a diszkrimináció már a kezdetektől fogva jelen van.

Ezért kell megszüntetnünk a digitális szakadékot és növelnünk kell a nők és a lányok részvételét a tudomány és a technológia területén.

A nők digitális világból való kirekesztése az elmúlt évtizedben becslések szerint 1 billió dollárral csökkentette az alacsony és közepes jövedelmű országok GDP-jét és ez a veszteség 2025-re elérheti az 1,5 billió dollárt is, ha nem teszünk ellene semmit.

A nőkbe való befektetés minden embert, közösséget és országot felemel.

Dolgozzunk együtt a kormányok, a magánszektor és a civil társadalmi szervezetek segítségével, hogy egy befogadóbb, igazságosabb és virágzóbb világot építsünk a nők, a lányok, a férfiak és a fiúk számára mindenhol.

* *** *

TOVÁBBI SAJTÓKÖZLEMÉNYEK