Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1302
6.marec 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu žien

New York, 8. marec 2023

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si slávnostne pripomíname úspechy žien a dievčat vo všetkých oblastiach života na celom svete.

Zároveň berieme na vedomie aj ohromné prekážky, ktorým čelia - od štrukturálnej nespravodlivosti, marginalizácie a násilia cez eskalujúce krízy, ktoré ich postihujú ako prvé a najviac, až po popieranie ich nezávislosti a práva na svoje telo a život.

Rodová diskriminácia poškodzuje všetkých - ženy, dievčatá, mužov aj chlapcov.

Medzinárodný deň žien je výzvou ku konaniu.

K podpore žien, ktoré žiadajú základné práva za cenu veľkých osobných strát.

K posilneniu ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

K urýchleniu plnej účasti žien a ich líderstvu.

Tohtoročná téma zdôrazňuje potrebu technológií a inovácií na podporu rodovej rovnosti.

Technológie môžu rozšíriť cesty k vzdelaniu a príležitostiam pre ženy a dievčatá.

Môžu byť však použité aj na posilnenie zneužívania a nenávisti.

V súčasnosti tvoria ženy menej ako tretinu pracovnej sily v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky.

Ak nemajú ženy dostatočné zastúpenie pri vývoji nových technológií, diskriminácia je prítomná už od začiatku.

Z tohto dôvodu musíme odstrániť digitálnu priepasť a zvýšiť zastúpenie žien a dievčat vo vede a technike.

Odhaduje sa, že vylúčenie žien z digitálneho sveta spôsobilo za posledné desaťročie zníženie HDP krajín s nízkymi a strednými príjmami o 1 bilión dolárov, čo je strata, ktorá by sa bez opatrení mohla do roku 2025 zvýšiť na 1,5 bilióna dolárov.

Investície do žien posunú vpred všetkých ľudí, komunity a krajiny.

Spolupracujme všetci spolu, vlády, súkromný sektor a občianska spoločnosť, na budovaní inkluzívnejšieho, spravodlivejšieho a prosperujúceho sveta pre ženy, dievčatá, mužov a chlapcov na celom svete.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV