Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1344
11. september 2023

Generalni sekretar

Poslanica ob mednarodnem dnevu demokracije

15. september 2023

Demokracija, pravna država in spoštovanje človekovih pravic so temelj odpornih, vključujočih in miroljubnih družb.

Demokratične družbe podpirajo svobodo, spodbujajo trajnostni razvoj ter varujejo dostojanstvo in pravice vsakega človeka.

Na mednarodni dan demokracije praznujemo njeno zavezo družbam in se zavedamo številnih groženj, s katerimi se demokracija sooča v tem času napetosti in nemirov.

Državljanski prostor zapirajo zidovi.

Napačne in lažne informacije zastrupljajo javni diskurz, polarizirajo skupnosti in zmanjšujejo zaupanje v institucije.

Letošnja tema, "Krepitev moči naslednje generacije", se osredotoča na ključno vlogo otrok in mladih pri varovanju demokracije danes in v prihodnosti.

Prisluhniti otrokom in mladim ni dovolj.

Podpreti jih moramo z obsežnimi naložbami v izobraževanje, razvoj njihovih spretnosti in vseživljenjsko učenje.

Zaščititi moramo človekove pravice in spodbujati enakost spolov.

Razširiti moramo smiselno sodelovanje mladih v procesih odločanja na vseh ravneh.

Na ta pomemben dan si podajmo roke med generacijami in si skupaj prizadevajmo za bolj pravičen svet za vse.

* *** *

VEČ IZJAV ZA JAVNOST