Tájékoztatásul – nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/1344
2023. szeptember 11.

Az ENSZ-főtitkár

üzenete a demokrácia nemzetközi napján

2023. szeptember 15.

A demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása jelentik a rugalmas, befogadó és békés társadalmak alapköveit.

Biztosítják a szabadságot, előmozdítják a fenntartható fejlődést, valamint védik minden ember méltóságát és jogait.

A demokrácia nemzetközi napján a demokráciának a társadalmakban betöltött szerepét ünnepeljük, valamint felismerjük a demokráciát fenyegető veszélyeket a jelenlegi feszültséggel és zűrzavarral teli időkben.

A lehetőségek egyre jobban csökkennek a civil terek számára.

A téves információk és a félretájékoztatás megmérgezi a közbeszédet, polarizálja a közösségeket, és aláássa az intézményekbe vetett bizalmat.

Az idei év témája – „A következő nemzedék megerősítése” – a gyermekeknek és a fiataloknak a demokrácia mai és jövőbeli védelmében betöltött alapvető szerepére összpontosít.

Nem elég meghallgatni a gyermekeket és a fiatalokat.

Támogatnunk kell őket az oktatásba, a készségfejlesztésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő jelentős befektetésekkel.

Meg kell védenünk az emberi jogokat és elő kell mozdítanunk a nemek közötti egyenlőséget.

Ezenkívül ki kell terjesztenünk a fiatalok érdemi részvételét a döntéshozatali folyamatok minden szintjén.

Ezen a fontos napon fogjanak össze a különböző nemzedékek és egyként dolgozzanak egy mindenki számára igazságosabb világ kialakítása érdekében.

* *** *

TOVÁBBI SAJTÓKÖZLEMÉNYEK