Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1344
11.september 2023

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu demokracie

15.september 2023

Demokracia, právny štát a dodržiavanie ľudských práv sú základom odolných, inkluzívnych a mierových spoločností.

Sú základom slobody, podporujú udržateľný rozvoj a chránia dôstojnosť a práva každého človeka.

V Medzinárodný deň demokracie oslavujeme jej prísľub pre spoločnosti - a uvedomujeme si mnohé hrozby, ktorým čelí v tomto období plného napätia a nepokojov.

Občiansky priestor sa zužuje.

Mylné a zámerne nepravdivé informácie zaťažujú verejný diskurz, polarizujú komunity a narúšajú dôveru v inštitúcie.

Tohtoročná téma – „Posilnenie postavenia budúcej generácie“ - sa zameriava na zásadnú úlohu detí a mladých ľudí pri ochrane demokracie dnes aj v budúcnosti.

Nestačí len počúvať deti a mladých ľudí.

Musíme ich podporiť masívnymi investíciami do vzdelávania, budovania zručností a celoživotného vzdelávania.

Musíme chrániť ľudské práva a presadzovať rodovú rovnosť.

A rozšíriť zmysluplnú účasť mladých ľudí na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.

V tento významný deň spojme svoje sily naprieč generáciami a pracujme spolu na budovaní spravodlivejšieho sveta pre všetkých.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV