Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/SGSM/1398
18. april 2024

Generalni sekretar

Poslanica ob mednarodnem dnevu matere Zemlje

22. april 2024

Človeštvo se obnaša kot prestopniški otrok matere Zemlje.

Od narave smo odvisni za hrano, ki jo jemo, zrak, ki ga dihamo, in vodo, ki jo pijemo. Kljub temu smo naravo pripeljali v kaos: z onesnaževanjem smo zastrupili naš planet, brezglavo uničujemo vrste in ekosisteme ter destabiliziramo podnebje z izpusti toplogrednih plinov.

Ta dejanja škodujejo naravi in škodujejo človeštvu. Ogrožamo proizvodnjo hrane, onesnažujemo naše oceane in zrak, ustvarjamo bolj nevarno in manj stabilno okolje ter zaviramo trajnostni razvoj.

Skupaj moramo obnoviti harmonijo z naravo, sprejeti trajno proizvodnjo in potrošnjo ter se zaščititi pred škodljivimi posledicami onesnaževanja, hkrati pa ustvarjati delovna mesta, zmanjševati revščino in spodbujati trajnostni razvoj.

To pomeni, da moramo ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti, prenehati z onesnaževanjem in globalno znatno zmanjšati emisije toplogrednih plinov. To pomeni podpirati staroselska ljudstva, lokalne skupnosti in druge, ki jih najbolj prizadenejo onesnaževanje, podnebne spremembe in kriza biotske raznovrstnosti. To pomeni zagotavljanje podnebne pravičnosti državam, ki so na prvih bojnih linijah podnebnega kaosa, ter hitra mobilizacija finančnih sredstev in podpore, ki jo države potrebujejo za ukrepe proti podnebnim spremembam, zaščito narave in spodbujanje trajnostnega razvoja.

Države morajo pripraviti nove nacionalne načrte za podnebje, ki se ujemajo z omejitvijo dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija. Ti načrti lahko tudi služijo kot nacionalni prehodni načrti in nacionalni investicijski načrti, ki bodo podpirali trajnostni razvoj za prihodnje generacije. Poleg tega mora skupina G20 voditi hitro, pravično in financirano globalno opustitev fosilnih goriv ter ustaviti škodljive subvencije, ki podpirajo neobvladano proizvodnjo plastike, katera onesnažuje naš planet.

Popravljanje odnosov z materjo Zemljo je glavni izziv človeštva. Moramo ukrepati in to takoj, da ustvarimo boljšo prihodnost za vse nas.

* *** *

VEČ IZJAV ZA JAVNOST