Len pre informáciu – neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/1398
18.apríl 2024

Generálny tajomník OSN

Odkaz k Medzinárodnému dňu Matky Zeme

22.apríl 2024

Ľudstvo sa správa ako problémové dieťa Matky Zeme.

Od prírody sme závislí kvôli potravinám, ktoré jeme, vzduchu, ktorý dýchame, a vode, ktorú pijeme. Napriek tomu sme do prírody vniesli chaos: otravujeme našu planétu znečistením, bezohľadne vyhladzujeme rastlinné a zvieracie druhy a ekosystémy a destabilizujeme našu klímu emisiami skleníkových plynov.

To všetko škodí prírode aj ľudstvu. Ohrozujeme produkciu potravín, znečisťujeme oceán a ovzdušie, vytvárame nebezpečnejšie a menej stabilné životné prostredie a brzdíme udržateľný rozvoj.

Spoločne musíme obnoviť harmóniu s prírodou, osvojiť si udržateľnú výrobu a spotrebu a chrániť sa pred poškodzovaním - vytvárať pracovné miesta, znižovať chudobu a podporovať udržateľný rozvoj. 

To znamená zabrzdiť stratu biodiverzity, zastaviť znečisťovanie a znížiť emisie skleníkových plynov na celom svete. Znamená to podporovať pôvodné obyvateľstvo, miestne komunity a ďalších, ktorých najviac postihla kríza znečistenia, klímy a biodiverzity. Znamená to zabezpečiť klimatickú spravodlivosť pre krajiny, ktoré sú v prvej línii klimatického chaosu, a urýchlene zmobilizovať financie a podporu, ktorú krajiny potrebujú, aby mohli konať v oblasti klímy, chrániť prírodu a podporovať udržateľný rozvoj.

Krajiny musia vypracovať nové národné klimatické plány, ktoré budú v súlade s obmedzením nárastu globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia. Tieto plány môžu slúžiť ako národné tranzitné plány a národné investičné plány, ktoré podporia udržateľný rozvoj pre ďalšie generácie. Skupina G20 musí viesť rýchle, spravodlivé a financované celosvetové vyraďovanie fosílnych palív a zastaviť dotácie, ktoré ničia prírodu, ako napríklad tie, ktoré podporujú nekontrolovateľnú výrobu plastov, ktoré poškodzujú planétu.

Náprava vzťahov s Matkou Zemou je základom všetkých výziev ľudstva.  Musíme konať, a to hneď, aby sme vytvorili lepšiu budúcnosť pre nás všetkých.

* *** *

VIAC TLAČOVÝCH SPRÁV