Events

Pri príležitosti 75. výročia OSN otvára dialóg:
Začína najväčšia celosvetová konverzácia o budúcnosti sveta. Teraz.

OSN 1. januára 2020 spustila iniciatívu UN75, najväčšiu a najinkluzívnejšiu konverzáciu o úlohe globálnej spolupráce pri budovaní lepšej budúcnosti pre všetkých. Jej úlohou je počas roku 2020 rozbehnúť diskusie rôznych formátov na celom svete.

Týmto spôsobom, konfrontáciou reality na globálnej úrovni, sa na základe štyroch inovatívnych spôsobov získavania informácií vybuduje prvá studnica hromadne vygenerovaných riešení veľkých globálnych výziev.

Dialógy UN75 spolu s jednominútovou anketou, ktorú môže vyplniť ktokoľvek, prieskumy verejnej mienky v 50 krajinách a výpočtová analýza nálad v tradičných a sociálnych médiách v 70 krajinách vygenerujú presvedčivé údaje o národných a medzinárodných politikách a diskusiách.

Počas výzvy na účasť generálny tajomník povedal:
"Žiadna krajina ani komunita nedokáže vyriešiť komplexné problémy súčasného sveta sama. Potrebujeme spojiť sily a nielen hovoriť, ale aj počúvať. Je nesmierne dôležité, aby ste sa všetci do tejto konverzácie zapojili. Potrebujeme váš názor, vaše stratégie a vaše nápady, aby sme boli schopní budovať lepší svet pre všetkých na celom svete, pre ktorých robíme našu prácu."

Tím UN75, ktorý má v pláne zapojiť všetkých naprieč hranice, sektory aj generácie, spolupracuje s rozsiahlou viacodvetvovou sieťou, ktorá zapojí aj rezidentných koordinátorov OSN, ktorí môžu napomáhať rôznorodý a globálny dosah a organizovanie dialógov v každej krajine sveta.

V tomto akte počúvania celosvetových rozmerov, ktorý kladie dôraz na mládež a skupiny bez doterajšej skúsenosti s OSN, má iniciatíva UN75 za cieľ lepšie pochopiť očakávania medzinárodnej spolupráce v zmysle pálčivých globálnych výziev.

Vygenerované pohľady a myšlienky predstaví generálny tajomník svetovým lídrom a top úradníkom OSN pri príležitosti osláv 75. výročia 21. septembra 2020 na podujatí na vysokej úrovni.

Pre lepšiu informovanosť a propagáciu dialógov bude OSN spolupracovať so štúdiom Vox
Media's brand studio ako aj s Vox Creative na videu s 38 ľuďmi, ktorí budú hovoriť o svojich skúsenostiach a názoroch týkajúcich sa globálnych otázok, a ktoré zverejní 6. januára 2020.

Na webstránke www.un.org/UN75 nájdete informácie ako sa zapojiť do konverzácie - fyzicky alebo prostredníctvom internetu.