Tlačové správy

UNIS/SGSM/164rev
26. január 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Zaviažme sa spoločne zachovávať posolstvo
pamiatky holokaustu"

Odkaz k Medzinárodnému dňu na pamiatku obetí holokaustu,
27. január 2010

VIEDEŇ, 27. január (Informačné centrum OSN) - Témou tohtoročnej spomienkovej slávnosti v OSN na celom svete je odkaz tých, čo prežili.

Nespočetné množstvo mužov, žien a detí si vytrpelo hororové situácie v gete a nacistických táboroch smrti a aj napriek tomu niektorí z nich prežili.

Každý z nich si so sebou nesie kľúčové posolstvo pre nás všetkých. Posolstvo o víťazstve ľudského ducha. Živý dôkaz o tyranii, ktorá akokoľvek by sa ešte mohla znova prebudiť, nás určite neporazí.

Tí, čo prežili, majú dôležitú úlohu zachovať tieto lekcie z holokaustu pre ďalšie generácie.

Najväčší a najznámejší z táborov Auschwitz-Birkenau bol oslobodený pred 65 rokmi. V tomto a iných táboroch boli milióny ľudí systematicky zneužívané a vraždené. Mnohí z nich boli Židia, no obeťami sa však stali aj iní. Tisíce z tých, ktorí boli zabití v Auschwitzi, boli obyvatelia rómskeho "rodinného tábora".

Tí, čo prežili holokaust, tu s nami nebudú na veky - ale ich odkaz musí žiť ďalej. Musíme zachovať ich príbehy - prostredníctvom pamätníkov... vzdelávania... a predovšetkým cez obrovské úsilie zamerané na zabraňovanie genocídam a ďalším závažným činom.

Organizácia Spojených národov sa tejto problematike venuje naplno. Preto sa v tento deň slávnostne zaviažme, že budeme spolu podávať posolstvo pamiatky holokaustu a obhajovať dôstojnosť pre nás všetkých.

* *** *