Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/461
20.september 2013

Generálny tajomník OSN:

  Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2013

VIEDEŇ, 20. september (Informačná služba OSN) - Medzinárodný deň mieru je vhodnou chvíľou na zamyslenie - deň, kedy znova opakujeme našu vieru v nenásilie a výzvu na celosvetový pokoj zbraní. Vyzývame ľudí na celom svete na jednu minútu ticha na poludnie miestneho času, na počesť tých, ktorí boli zabití v priebehu konfliktov a tých, ktorí prežili a denne žijú s traumami a bolesťami.

Tento rok zdôrazňujeme Vzdelanie pre mier. Vzdelanie je nevyhnutné pre rozvoj svetového občianstva a budovanie mierových spoločností. 

Malála Júsufzajová, pakistanská školáčka, ktorá sa stala cieľom vražedného útoku Talibanu za kampaň za právo na vzdelanie, v júni prišla do OSN a povedala: "Jeden učiteľ, jedna kniha a jedno pero môžu zmeniť svet". To sú naše najsilnejšie zbrane.

A to je dôvod, prečo som minulý rok spustil prvú iniciatívu Globálne vzdelávanie. Každé dievča a každý chlapec si zaslúži dostať kvalitné vzdelanie a naučiť sa hodnotám, ktoré im pomôžu chápať samých seba ako súčasť celosvetovej komunity.

Vlády a rozvojoví partneri pracujú na tom, aby každé dieťa chodilo do školy a bolo vybavené na život v 21.storočí. Tento proces začal naberať na nových obrátkach v krajinách s najväčšími potrebami ako napríklad v krajinách postihnutých konfliktami, ktoré sú domovom polovice detí, ktorým chýba vzdelanie. Musíme však urobiť viac, oveľa viac. Päťdesiatsedem miliónov detí stále nemá prístup k vzdelaniu. Ďalšie milióny potrebujú lepšie školské vzdelanie.    

Vzdelávanie najchudobnejších a najviac na okraj odsúvaných detí si bude vyžadovať smelé politické vedenie a vyššie finančné záväzky. Aj napriek tomu však, po prvý krát za posledných desať rokov, sa pomoc na vzdelanie znížila. Tento pokles musíme zvrátiť, nadviazať nové partnerstvá a pritiahnuť väčšiu pozornosť na kvalitu vzdelania.

V tento Medzinárodný deň mieru sa zaviažme, že budeme naše deti učiť hodnotám tolerancie a vzájomnému rešpektu. Investujme do škôl a do učiteľov, čo vybuduje spravodlivý a nikoho nevylučujúci svet, ktorý zahŕňa rôznorodosť. Bojujme za mier a hájme ho zo všetkých síl.    

 * *** *