Budúcnosť je naša zodpovednosť

Čo znamenajú ľudské práva pre Teba a Tvoju/ našu budúcnosť?

Súťaž študentských krátkych filmov 2024
this human world – Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival 2024
alt text is missing

O projekte

Súťaž študentských krátkych filmov this human world 2024

Medzinárodný ľudskoprávny filmový festival zameraný this human world  (thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2024 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň, Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku, Výkonného úradu mesta Viedeň pre európske a medzinárodné vzťahy v spolupráci so školami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

Hoci sa nám mnohé práva dnes zdajú samozrejmé, aj v súčasnosti čelíme novým výzvam, nerovnostiam a vojnám. Množstvo konfliktov v posledných rokoch ukázalo, že na to, aby sme im mohli čeliť, je potrebná spolupráca presahujúca hranice, sektory a generácie. Odkaz na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv nájdete TU.

Do súťaže sa môžu zapojiť študenti a študentky od 10 do 20 rokov ako trieda alebo individuálne a vytvoriť krátke filmy inšpirované článkami Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Témou súťaže tohto roka je:

Mier – rešpekt – nenásilná komunikácia
Čo to znamená pre Teba a Tvoju/ našu budúcnosť?

  • Mier nie je len absencia konfliktov, vojen a prenasledovania, ale aj stav vnútornej rovnováhy medzi ľuďmi a národmi. Ako môžete prostredníctvom svojich filmov ukázať, že mier nie je len vzdialeným snom, ale niečím, čo môžete aktívne nastoliť a podporovať?
  • Rešpekt je uznanie dôstojnosti a práv každého jednotlivca nezávisle od pohlavia, farby pleti, náboženstva alebo sociálneho postavenia.
  • Nenásilná komunikácia je spôsob riešenia konfliktov konštruktívnym a rešpektujúcim spôsobom, ktorý reaguje na potreby a pocity všetkých zúčastnených strán.

Cieľom tejto súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť nadšeným mladým filmovým tvorcom platformu, kde môžu predstaviť svoje práce.

Súťažné filmové príspevky bude hodnotiť medzinárodná porota. Krátky film, ktorý získa Cenu poroty, bude premietnutý v rámci medzinárodného filmového festivalu this human world 4.decembra 2024 na Radnici mesta Viedeň.

Po sérii mimoriadne kvalitných súťažných príspevkov za posledných 14 rokov sa aj v roku 2024 tešíme na vynikajúce a inšpiratívne súťažné filmové príspevky jednotlivcov či skupinové práce celých tried. Informácie o súťaži budú promované medzinárodne v spolupráci s partnerskými organizáciami OSN a lokálnymi vzdelávacími organizáciami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Turecku.

Hlavné podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku 10 – 20 rokov. Súťažné filmové príspevky môžu zaslať jednotlivci alebo celé triedy. Maximálna dĺžka filmového príspevku by mala byť 3 minúty. Súťažiaci môžu pri výrobe a editovaní filmu použiť akékoľvek nástroje, ktoré majú k dispozícii sami alebo ktoré im poskytne škola – od profesionálnych kamier až po kamery na mobile. Povolené sú všetky žánre.  

Do súťaže sa prosím zaregistrujte e-mailom do20.septembra 2024 na adrese schulfilmprojekt[at]thishumanworld.com

Registrácia musí obsahovať:

*         Názov a adresu školy

*         Meno a kontaktné údaje koordinátora (učiteľ, učiteľka)

*         Vek a počet súťažiacich

*         Súťažiaci a zákonní zástupcovia súťažiacich do 18 rokov zapojením do súťaže súhlasia, že foto a video dokumentácia z otváracieho ceremoniálu (fotky víťazov a rozhovory so súťažiacimi) môžu byť zverejnené v médiách, na webstránkach partnerských organizácií (UNIS, UNHCR, mesto Viedeň, THIS HUMAN WORLD) a sociálnych médiách.

*         Komunikáciu a registráciu poprosíme v angličtine alebo nemčine.

Posledný termín na zaslanie súťažných filmových príspevkov je piatok 23.október 2024.

Súťažné príspevky posielajte e-mailom na adresu: schulfilmprojekt[at]thishumanworld.com

Ďalšie informácie:
Lisa Wegenstein/ Xandi Egginton
Tel.: +43/1/5855888/24 alebo schulfilmprojekt[at]thishumanworld.com
Verein this human world ZVR 883089244

 

PDF verzia podmienok súťaže TU