Slovensko sa pripája ku kampani UNODC Modré srdce

alt text is missing

Čo je kampaň Modré srdce?

Kampaň Modré srdce je celosvetová iniciatíva pod vedením Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o obchodovaní s ľuďmi a jeho dopade na ľudí a spoločnosť. Kampaň, ktorá sa začala v roku 2009, slúži ako silný symbol solidarity a záväzku vlád, organizácií, občianskej spoločnosti, súkromného sektora a jednotlivcov inšpirovať k činom a pomôcť pri prevencii a odstraňovaní tohto zločinu. Kampaň, známa svojím symbolom modrého srdca, zbiera finančné prostriedky na podporu obetí, zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve obchodovania s ľuďmi a na prevenciu ďalších prípadov.

Fakty o obchodovaní s ľuďmi

Každý rok sa tisíce mužov, žien a detí dostanú do rúk obchodníkov s ľuďmi vo svojich krajinách aj v zahraničí. Každá krajina na svete je zasiahnutá obchodovaním s ľuďmi, či už ako krajina pôvodu, tranzitná krajina alebo cieľová krajina obetí. Obchodníci s ľuďmi zneužívajú zraniteľné osoby rôzneho pôvodu prostredníctvom násilia, podvodu alebo klamstva s cieľom dosiahnuť zisk. Väčšinu obetí zlákajú vysoko organizované zločinecké skupiny, ktoré často používajú násilie, vydieranie, citovú manipuláciu, ako aj falošné vzdelanie a pracovné príležitosti, aby svoje obete oklamali a prinútili.

Celý výťažok z kampane Modré srdce putuje do Dobrovoľného trustového fondu OSN pre obete obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi. Zverenecký fond poskytuje dôležitú pomoc a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom siete špecializovaných organizácií po celom svete.

Slovensko sa stalo oficiálnym podporovateľom kampane Modré srdce

Slovensko sa 18. októbra 2023 oficiálne pripojilo ku kampani Modré srdce, čím zdôraznilo svoj záväzok bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Slovenská vláda pri tejto príležitosti vysvietila Prezidentský palác SR a propaguje kampaň na Slovensku.

Slovensko pripája k rozrastajúcemu sa počtu krajín, organizácií, spoločností, mimovládnych organizácií a jednotlivcov, ktorí siahajú od Arménska až po Zimbabwe, a ktorí prisľúbili svoju podporu kampani Modré srdce. Podporovatelia pod vedením UNODC pracujú na identifikácii, riešení a prevencii prípadov obchodovania s ľuďmi, čím sa svet krok za krokom približuje k odstráneniu tohto ohavného zločinu.

Viac informácií o kampani Modré srdce nájdete tu (v angličtine): www.unodc.org/blueheart

alt text is missing

Prezidentský palác 18. októbra 2023

OBSAH

alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
Kliknite pravým tlačidlom na obrázok a stiahnete si ho do počítača.

VIAC KAMPANÍ

 • Byť videní a počutí
  10/03/2024

  Byť videní a počutí

  Kampaň Byť videní a počutí (Be Seen Be Heard) uznáva, že mladí ľudia zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní, ktoré sa týka nás všetkých. 

 • Slovensko sa pripája ku kampani UNODC Modré srdce
  19/10/2023

  Slovensko sa pripája ku kampani UNODC Modré srdce

  Kampaň Modré srdce je celosvetová iniciatíva pod vedením Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o obchodovaní s ľuďmi a jeho dopade na ľudí a spoločnosť.

 • Human Rights 75
  01/09/2023

  Human Rights 75

  Prijalo ju Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Pri príležitosti výročia Kampaň Ľudské práva 75 vyzýva všetkých, aby podporili ľudské práva a zaviazali sa, že zásady Všeobecnej deklarácie sa stanú súčasťou ich každodenného života.

 • Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť
  15/08/2023

  Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  Akceptujte možné. Výzvu 17 Cieľov udržateľného rozvoja, plán pre lepší svet. Nemusíme čakať na budúcnosť, ktorú chceme - môžeme si ju vytvoriť hneď teraz. Každý sa môže zapojiť do globálneho hnutia za zmenu.