Podujatia

Ciné ONU Viedeň - Premietanie filmu "Záchrancovia"

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27.január) Informačná služba OSN vo Viedni (UNIS Vienna) v spolupráci so Stálou misiou Izraela pri OSN vo Viedni, kinom Topkino, filmovým festivalom this human world (THW), OSN a jeho Programom na osvetu o holokauste, premietla film "Záchrancovia" (The Rescuers) od režiséra Michaela Kinga, oceneným cenou Emmy.

Film rozpráva príbeh o 12 odvážnych diplomatoch, ktorí počas druhej svetovej vojny s ohromným osobným vkladom zachránili desať tisíce Židov. Na prejav úcty voči nadčasovému významu a dôležitosti ich skutkov a na podčiarknutie ich hrdinstva, boli na toto večerné podujatie pozvaní traja diplomati, aby sa zúčastnili panelovej diskusie, ktorá po filme nasledovala. Pozvanými vysokými predstaviteľmi boli: veľvyslanec Aviv Shir-On, stály predstaviteľ Izraela pri OSN vo Viedni; veľvyslanec Thomas Greminger, stály predstaviteľ Švajčiarska pri OSN vo Viedni a David Bame, dočasne úradujúci stály predstaviteľ USA pri OSN vo Viedni.

Vo svojom prejave pred začiatkom premietania János Tisovszky upriamil pozornosť publika na fakt, že výber jednotlivých príbehov filmovými tvorcami je odkazom inšpirácie pre dnešných veľvyslancov. Keďže v rozhodujúcich okamihoch sú veľmi dôležité pevné osobné rozhodnutia, tí, ktorí ich musia urobiť, musia konať v súlade so svojimi vlastnými nepísanými pravidlami, pričom môžu porušiť aj pravidlá.

Rozprávanie filmu stojí na pátraní jednej mladej rwandskej aktivistky proti genocíde Stephanie Nyombayire, ktorá prišla takmer o všetkých členov svojej rodiny v rwandskej genocíde v roku 1994. Známy historik sir Martin Gilbert, špecializujúci sa na tému holokaustu, ju sprevádza pri tom, ako cestujú cez 15 krajín po troch kontinentoch, pričom sa zhovárajú s tými, čo prežili, ako aj s potomkami diplomatov.

Tieto hlboké a dojímavé príbehy viedli panelovú diskusiu k otázke ako sa takéto odvážne činy mohli udiať vo svete s tak pevne zakotvenou byrokraciou. Paneloví hostia sa jednotne zhodli na tom, že nie je možné spochybniť hrdinstvo ani odvahu, ktorú títo diplomati preukázali.

V odpovedi na otázku, čo môže urobiť moderný diplomat pre to, aby mohol zabrániť takýmto aktom násilia, pán Bame zdôraznil nasledovné: "Súkromné vyjednávanie nepochybne môže posilniť verejnú diplomaciu". Podľa neho možno spravodlivosť každý deň dosiahnuť hlavne vďaka komunikácii z prvej ruky.

Veľvyslanec Greminger podčiarkol, aké dôležité je zabrániť tomu, aby sa takéto tragédie ako holokaust v budúcnosti už nikdy nezopakovali. Veľvyslanec Shir-On sa na publikum obrátil s posolstvom "Tikkun olam", ktoré v hebrejčine znamená "liečiť svet". Podľa neho máme teraz k dispozícii veľa možností ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Avšak niekedy zásadné opatrenia na zmenu veci od nás môžu vyžadovať prekonanie štandardných bariér - čo je to, čo spravodliví diplomati urobili.

Účastníci diskusie sa zhodli na tom, aká primárna je úloha ľudských čností v činnosti diplomata zoči-voči veľkému nebezpečenstvu. Uznanie a zapamätanie si týchto statočných ľudí, ktorí otvorene vyjadrili svoje morálne presvedčenie, je dôležitou úlohou medzinárodného spoločenstva, najmä OSN.