Podujatia

Boj proti rasizmu a dezinformáciám na internete prostredníctvom vzdelávania - druhá séria webinárov pre učiteľky a učiteľov poskytuje metódy a stratégie

Viac ako 40 vyučujúcich z Rakúska a Slovenska sa zúčastnilo na dvoch online workshopoch zameraných na problematiku rasizmu, nenávistného prejavu a dezinformácií na internete, ktoré zorganizovala Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň v spolupráci s rakúskou mimovládnou organizáciou ZARA Training, Cirkevnou pedagogickou vysokou školou (KPH) Viedeň/Krems a Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ). Semináre sa konali 16. a 26. novembra 2021 pri príležitosti 20. výročia Durbanskej deklarácie a akčného programu.

Na úvod oboch podujatí riaditeľ UNIS Viedeň Martin Nesirky pripomenul význam Durbanskej deklarácie a informoval o iniciatíve OSN „Verified“ na boj proti dezinformáciám, ktorej súčasťou sú aj kampane #TakeCareBeforeYouShare a „Pledge to Pause“. Stály predstaviteľ SR pri OSN Viedeň, veľvyslanec Radomír Boháč, na slovenskom seminári, ku ktorému sa pripojili vyučujúci z rôznych škôl z celej krajiny, predniesol inšpiratívne úvodné slová.

Interaktívne workshopy viedli tréneri z organizácie ZARA Training, ktorá sa špecializuje na zapájanie mladých ľudí a dospelých do tém proti rasizmu a intervencie prizerajúcich na internete.

Workshopy sa zamerali na to, ako bojovať proti obťažovaniu, rasizmu a dezinformáciám na internete v snahe pochopiť, ako sa škodlivé správy šíria na sociálnych sieťach a prostredníctvom služieb messengera. Školitelia a zúčastnení sa zhodli na tom, že je dôležité prejaviť podporu tým, ktorí sa stali terčom urážlivých správ na internete. Taktiež poskytli užitočné tipy a stratégie, ako sa s takýmito prípadmi vysporiadať a ako ich nahlasovať. Počas seminárov si učitelia a učiteľky tiež vymieňali skúsenosti a diskutovali o situáciách, ktoré sami riešili v triedach.

Tréneri počas workshopu upozornili aj na výročnú správu ZARA o nenávistných prejavoch na internete, ktorá poukazuje na to, že rasizmus je jedným z najčastejších ideologických motívov zneužívania na internete. ZARA ponúka konzultácie pre obete zneužívania a obťažovania na internete a pomoc pri ich nahlasovaní. Jedna z účastníčok spomenula, že sama sa na ZARA obrátila, keď sa v jej triede vyskytol prípad obťažovania na internete - tím ZARA vtedy veľmi pomohol rodičom, ktorých dieťa bolo do tejto situácie zaangažované.

Mnohí zúčastnení ocenili praktickú výmenu skúseností, aj informatívnu a interaktívnu stránku školenia: „Ďakujeme za všetky nápady, aktivity a zdroje, ktoré teraz môžeme využiť pri práci s našimi študentmi a študentkami,“ povedala jedna z učiteliek, ktorá sa pripojila zo Slovenska.

„Dvadsiate výročie Durbanskej deklarácie a akčného programu ponúka dôležitú príležitosť zamyslieť sa nad tým, kde sa nachádzame a kam potrebujeme smerovať. Rasizmus a rasová diskriminácia stále prenikajú do inštitúcií, sociálnych štruktúr a každodenného života každej spoločnosti. Štrukturálny rasizmus a systematická nespravodlivosť stále upierajú ľuďom ich základné ľudské práva.“ - Generálny tajomník OSN António Guterres