75 rokov ľudských práv vo verejnej doprave v mestách po celom Slovensku

„Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých". Od 27. novembra do 10. decembra sa na obrazovkách v autobusoch a niektorých trolejbusoch zobrazuje špeciálne vytvorené video, ktoré upriamuje pozornosť na 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

VIEDEŇ, 27. novembra 2023 - Desiaty december je každoročne dňom, kedy si pripomíname Deň ľudských práv na celom svete. V očakávaní historického 75. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň nadviazala spoluprácu so spoločnosťou See & Go, ktorá od 27. novembra do 10. decembra na obrazovkách v dopravných prostriedkoch MHD priniesla v 30 mestách po celom Slovensku posolstvá o význame ľudských práv.

Cieľom kampane je prostredníctvom citátov popredných predstaviteľov OSN, interaktívnych kvízov a výziev k aktivite povzbudiť cestujúcich, aby sa zamysleli nad tým, čo si Všeobecná deklarácia ľudských práv predsavzala a čo dosiahla, a zároveň podnietiť verejnú diskusiu o trvalom význame zásad ľudských práv v dnešnom svete.

10. decembra 2023 uplynie 75 rokov od prijatia jedného z najvýznamnejších globálnych záväzkov, Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VDĽP). V tomto prelomovom dokumente sú zakotvené neodňateľné práva, na ktoré má ako ľudská bytosť nárok každý človek - bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženstvo, pohlavie, jazyk, politické alebo iné názory, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. Deklaráciu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948 v Paríži.  Pri príležitosti osláv 75. výročia od jej vyhlásenia si pod heslom „Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých“ uvedomujeme nedeliteľnosť a univerzálnosť ľudských práv a dôležitosť ich ďalšieho presadzovania pri pohľade do budúcnosti.

alt text is missing

 

Ľudia inšpirovaní činmi sa môžu zapojiť do našej kampane Tu a teraz a povedať nám o mieste, ktoré sa im spája s niektorým z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, a prečo je pre nich dôležité.

Prebiehajúca kampaň je súčasťou celosvetovej iniciatívy zameranej na zvyšovanie povedomia o ľudských právach. Kampaň s touto tematikou nájdete aj vo verejnej doprave v Rakúsku a v Maďarsku.

alt text is missing