SG/2118
BIO/3824
20 decembra 2006

Biografický záznam

Ban Ki-moon, Generálny Tajomník Organizácie Spojených Národov

New York (Centrála Organizácie Spojených národov) -- Ôsmy generálny tajomník OSN, Kórejčan Ban Ki-moon, prináša so sebou na post generálneho tajomníka 37 ročné skúsenosti z pôsobenia na vládnej a globálnej úrovni.

Vrcholné body kariéry

V čase vymenovanie do funkcie generálneho tajomníka, bol pán Ban ministrom zahraničných vecí a obchodu Kórejskej republiky. Počas dlhoročného pôsobenia v zahraničnej službe pôsobil ako diplomat v Dillí, Washingtone D.C. a vo Viedni. Bol zodpovedný za širokú škálu činností, vrátane pôsobenia na poste zahraničnopolitického poradcu a hlavného poradcu pre národnú bezpečnosť kórejského prezidenta, zástupcu ministra zahraničných vecí pre politické plánovanie a generálnym riaditeľom sekcie amerických záležitostí. Celý čas sa počas svojej služby riadil víziou mieru na Kórejskom polostrove, v širšom regióne a celom svete.

Pán Ban má dlhodobé vzťahy s Organizáciou spojených národov, ktoré sa datujú do roku 1975, kedy na kórejskom ministerstve zahraničných vecí pracoval v divízii zodpovednej za Organizáciu spojených národov. Jeho práca, počas ktorej sa dostával do kontaktu s OSN sa v nasledujúcich rokov ešte rozšírila, predovšetkým keď pracoval ako prvý tajomník Stálej misie Kórejskej republiky pri OSN v New Yorku a riaditeľ Divízie OSN v ústredí ministerstva zahraničných vecí v Soule. Ako veľvyslanec vo Viedni v roku 1999 bol predsedom prípravnej komisie Organizácie komplexnej zmluvy o zákaze jadrových skúšok. V rokoch 2001 - 2002 bol riaditeľom kancelárie kórejského predsedníctva Valnému zhromaždeniu OSN. Počas tohto obdobia umožnil rýchle prijatie prvej rezolúcie tohto zasadania, odsudzujúcej útoky z 11. septembra 2001. Zrealizoval viacero iniciatív s cieľom posilniť fungovanie zhromaždenia a popritom premenil zasadnutie, ktoré sa začalo počas krízovej situácie a zmätku na zasadnutie, počas ktorého bolo prijatých viacero dôležitých reforiem.

Ban Ki-moon sa taktiež aktívne zaoberal otázkami vzťahov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a Kórejskej republiky. Ako špeciálny poradca ministra zahraničných vecí bol v roku 1992 podpredseda Spoločnej komisie pre jadrový dozor, ktorá bola vytvorená po prijatí historickej Spoločnej deklarácie o denuklearizácii Kórejského polostrova. V septembri 2005 zohral ako minister zahraničných vecí vedúcu úlohu pri tvorbe ďalšej historickej dohody, Spoločného prehlásenia o vyriešení severokórejskej jadrovej otázky, ktoré bolo prijaté počas šesťstranných rozhovorov s cieľom podporiť mier a stabilitu na Kórejskom polostrove.

Vzdelanie

Pán Ban získal v roku 1970 bakalársky titul v medzinárodných vzťahoch na Národnej univerzite v Soule. V roku 1985 získal magisterský titul v odbore verejná správa na Kannedyho škole Harvardskej univerzity.

Ocenenia

Pán Ban získal množstvo národných a medzinárodných ocenení, medailí a vyznamenaní. V roku 1975, 1986 a opäť v roku 2006 získal Najvyšší rád Kórejskej republiky za prínos v službe vlasti.

Osobné

Ban Ki-moon sa narodil 13. júna 1944. Spolu s jeho ženou, pani Yoo (Ban) Soon-taek, s ktorou sa spoznal počas strednej školy v roku 1962, má jedného syna a dve dcéry. Okrem kórejčiny ovláda angličtinu a francúzštinu.

* *** *