Tlačové správy

UNIS/VIC/163
23. jún 2008

"Máš právo sa hrať"
Detský letný program v sídle OSN vo Viedni

30. jún - 29. august 2008

VIEDEŇ, 23. jún (Informačná služba OSN) - Čo sú to práva detí? Platia pre všetky deti alebo len pre niektoré? Prečo potrebujú mať deti špeciálne práva? Kto ich napísal? Tieto a mnoho ďalších otázok budú v centre pozornosti na tohtoročnom letnom programe pre deti ("Ferienspiel") v Úrade OSN vo Viedni.

Rovnako ako aj v predošlé roky, Centrum OSN pre návštevníkov (United Nations Visitors Service) znova ponúka špeciálny letný program pre deti vo veku od 6 do 13 rokov ako súčasť "Ferienspiel" mesta Viedeň. Počas školských prázdnin, od 30. júna do 29. augusta, majú deti vo veku od 6 do 10 rokov každý pracovný deň o 9hod 30 možnosť zúčastniť sa na špeciálnej exkurzii so sprievodcom. Staršie deti vo veku od 10 do13 rokov sa každý utorok a štvrtok o 15hod môžu zúčastniť na interaktívnom programe s témou o ľudských právach a právach detí. Skupiny si môžu zarezervovať špeciálnu "Ferienspiel" exkurziu kedykoľvek medzi 9hod 30 a 16 hod od pondelka do piatku. Program je prístupný v nemčine, angličtine a na požiadanie aj v niektorých ďalších jazykoch.

Naša hlavná téma ľudských práv a práv detí je tento rok obzvlášť relevantná vzhľadom na to, že si tento rok pripomíname 60. výročie podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Účastníci a účastníčky sa dozvedia o svojich právach hravou a interaktívnou formou a budú diskutovať o dôležitosti univerzálne platných práv. Deti navyše získajú prehľad o práci v OSN, oboznámia sa so 192 členskými štátmi, šiestimi pracovnými jazykmi ako aj s prácou organizácií so sídlom vo Viedni.

Ako súčasť programu "Ferienspiel" mesta Viedeň je vstupné 1 euro pre deti a 3 eurá pre dospelých (namiesto 5). Skupiny sú povinné zabezpečiť si rezerváciu a dospelí preukázať sa platným identifikačným preukazom.

Naše pravidelné exkurzie pre verejnosť budú pokračovať aj počas leta od pondelka do piatku so začiatkom o 11hod, 12hod 30 a 14 hod.

* *** *

V prípade potreby ďalších informácií a skupinovej rezervácie prosím kontaktujte:  

United Nations Visitors Service, Viedeň
Tel.:   (+43-1) 26060-3328
Fax:  (+43-1) 26060-5991
E-mail: tours@unvienna.org
Webstránka: www.unis.unvienna.org