Tlačové správy

UNIS/INF/340
22. október 2009

Ľudia na celom svete otriasli Guinessovým svetovým rekordom a požiadali svoje vlády, aby odstránili chudobu

Viac ako 173 miliónov ľudí sa stretlo na akciách organizovaných v rámci kampane "Vstaň, urob niečo, skoncuj s chudobou teraz!" , pričom sa im podarilo urobiť nový svetový rekord " v kategórii najväčšej mobilizácie ľudí v histórii

Viedeň, 22.október (Informačné centrum OSN) - Svetový Guinnesov rekord sa v základoch otriasol tento víkend tento víkend, kedy 174 045 325 ľudí stretlo na viac ako 3 000 vo viac ako 120 krajinách, pričom svoje vlády žiadali, aby odstránili extrémnu chudobu a splnili svoje záväzky z Miléniových rozvojových cieľov. Štvrtý ročník kampane "Vstaň, urob niečo, skoncuj s chudobou teraz!" bola zaregistrovaná v systéme Guinnesových svetových rekordov ako najväčšia mobilizácia ľudských bytostí v celej histórii sveta, pričom účasť bola oproti minulému roku vyššia o 57 miliónov ľudí.

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, ktorý viedol skupinu asi 1500 školákov a školáčok v kampani v piatok na Medzinárodnej škole OSN v New Yorku povedal: "Vieme, že ak sa postavíme - ak niečo urobíme - môžeme odstrániť chudobu ešte počas nášho života. To je zmysel tejto kampane. To je dôvod, prečo na budúci rok zvoláme v OSN summit - aby sme neprestali sledovať náš cieľ dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele".

"Tých viac ako 173 miliónov ľudí, ktorí sa zmobilizovali tento víkend, vyslali jasný odkaz lídrom na celom svete, že na celom svete je obrovský dopyt po odstránení chudoby a splnení Miléniových rozvojových cieľov", povedal Salil Shetty, riaditeľ Miléniovej kampane OSN. "Počas tejto kampane sme videli mnohých ľudí, ktorí boli odhodlaní svojim vládam ukázať, že ich budú brať na zodpovednosť za dodržanie alebo nedodržanie sľubov o ukončení chudoby, zlepšení zdravia matiek a zrušení trh deformujúcich dotácií pre poľnohospodárov. Neprijmú žiadne ospravedlnenia za porušenie záväzkov voči najchudobnejším a najzraniteľnejším ľuďom na svete, ktorých už ťažko zasiahla potravinová, ekonomická a klimatická kríza, pričom sami ju nijako nezapríčinili".

V Ázii sa zúčastnilo viac ako 100 miliónov ľudí ( 101 106 845); v Afrike viac ako 37 miliónov; v Arabskom regióne viac ako 31 miliónov (31 394 459); v Európe 2 milióny (2 102 121); v Latinskej Amerike viac ako 200 000 ľudí (229 371); v Severnej Amerike približne 200 000 ľudí (191 535); a v Oceánii viac ako 170 000 ľudí (172 582).

Kampaň "Vstaň a urob niečo" dokázala že je kampaňou, ktorá dokáže zmobilizovať čoraz viac ľudí na celom svete, rovnako ako aj množstvo mimovládnych organizácií zo vzdialených oblastí a miest v mnohých bohatých aj chudobných krajinách", povedala Sylvia Borren, spolupredsedkyňa Celosvetovej výzvy na boj proti chudobe (GCAP), ktorá sa minulý víkend zúčastnila na viacerých akciách kampane "Vstaň" po celom Holandsku. "Toto sú hlasy mladých ľudí, žien a mužov požadujúcich odstránenie chudoby a nové riešenia potravinovej, ekonomickej a klimatickej krízy. Prinesieme tento ohromný odkaz do Kodane, aby sme ovplyvnili diskusie o klimatických zmenách ako aj budúcoročné prehodnotenie Miléniových rozvojových cieľov".

V súčasnosti 1 miliarda ľudí na celom svete je hladných a 500 000 žien naďalej zomiera ročne ako v tehotenstve a pri pôrode. Väčšine týchto úmrtí je možné predchádzať.

Mobilizačnú kampaň koordinovala Miléniová kampaň OSN v spolupráci s mnohými organizáciami, najmä Celosvetovou výzvou proti chudobe (GCAP) a Oddelením OSN pre informovanie verejnosti a ich celosvetovou sieťou Informačných centier OSN.

Slovakia

Mimovládna organizácia Rada mládeže Slovensko (RMS) zorganizovala akcie v rámci kampane "Stand Up" - Vstaň a urob niečo s podporou Miléniovej kampane OSN. Študenti a študentky 29 škôl v Bratislave, Žiline, Seredi, Žiari nad Hronom, Hnúšti, Humennom, Starej Ľubovni, Topoľčanoch, Košiciach a ďalších mestách vo veku 15 - 18 rokov sa na túto akciu vopred v RMS zaregistrovali. 16. októbra potom učitelia na týchto školách distribuovali kartičky informujúce o Miléniových rozvojových cieľoch ako aj o kampani "Stand Up" a zo svojej vyučovacej hodiny venovali 15 minút, aby o tejto téme diskutovali, postavili sa proti chudobe a nerovnosti a odfotili sa. Študenti navyše dostali letáčiky s pohľadnicami, aby mohli tieto informácie o Miléniových rozvojových cieľoch šíriť ďalej medzi mladými ľuďmi. Pre viac informácií navštívte webstránku http://www.mladez.sk/buxus/generate_page.php?page_id=31502

Ku Kampani sa pripojila aj študentská organizácia Centrum národov Slovensko z Banskej Bystrice, ktorá pred hokejovým zápasom informovala plné hľadisko o Miléniových rozvojových cieľoch. Slovensko sa zapojilo celkovým počtom 8210 ľudí, z toho 4710 prostredníctvom RMS na slovenských stredných školách.

***

O kampaniach:

Miléniová kampaň OSN bola zavedená generálnym tajomníkom OSN v roku 2002. Kampaň podporuje snahy občanov brať svoje vlády na zodpovednosť za to, ako pracujú na plnení Miléniových rozvojových cieľov. Miléniové rozvojové ciele boli prijaté 189 svetovými lídrami reprezentujúcich bohaté aj chudobné krajiny ako súčasť Miléniovej deklarácie, ktorá bola podpísaná v roku 2000. Títo predstavitelia sa dohodli na tom, že tieto ciele dosiahnu do roku 2015. Naše východisko je jednoduché: sme prvou generáciou, ktorá môže odstrániť chudobu a nechceme o túto príležitosť prísť. Pre viac informácií kliknite na webstránku www.endpoverty2015.org.

Celosvetová výzva na boj proti chudobe (GCAP) je mimovládne združenie hnutí, medzinárodných mimovládnych organizácií, odborov, komunitných skupín, organizácií žien, náboženských skupín a skupín mladých ľudí, miestnych asociácií a organizátorov kampaní spolupracujúcich na celom svete v rámci viac ako 100 národných koalícií a platforiem. GCAP vyzýva svetových lídrov, aby splnili svoje sľuby o ukončení chudoby a nerovnosti. GCAP obzvlášť žiada riešenia, ktorá sa zamerajú na problémy verejnej zodpovednosti, spravodlivého vládnutia a napĺňania ľudských práv; spravodlivého obchodu; rozsiahlejšej a lepšej pomoci;; odpustenie dlhov; klimatickej spravodlivosti; mieru a bezpečnosti ako aj rodovej rovnosti a práv žien. Pre viac informácií kliknite na www.whiteband.org.

* *** *