Tlačové správy

UNIS/SGSM/118
27. máj 2009

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Spoločne  musíme tlačiť na vlády, aby splnili sľub o novej klimatickej dohode"

Vyhlásenie k Svetovému dňu životného prostredia, 5. jún 2009

VIEDEŇ, 5. jún (Informačné centrum OSN) - Ekonomický a finančný zmätok, ktorý zachvátil našu planétu, je skutočným signálom na to, aby sme sa prebudili a zároveň aj jasným alarmujúcim volaním po potrebe zlepšiť staré schémy rastu a prejsť do éry ekologickejšieho a čistejšieho rozvoja. Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia je motto "Tvoja planéta ťa potrebuje", ktorého zmyslom je inšpirovať nás všetkých, aby sme každý prispeli svojím dielom.

Zem čelí vážnej hrozbe, akou sú klimatické zmeny. Zatiaľ čo však všetky krajiny budú trpieť, chudobní budú niesť bremeno celého dopadu na planétu. My máme však príležitosť tento vývoj zmeniť. Tento rok v decembri sa bude konať dôležité rokovanie o klimatických zmenách. Spoločne musíme tlačiť na vlády, aby "Seal the Deal" (Splnili sľub) týkajúci sa novej klimatickej dohody ( www.sealthedeal2009.org).

Svet taktiež potrebuje "Nový ekologický údel", zameraný na investície do obnoviteľných zdrojov energie, ekologickej infraštruktúry a efektívneho využívania energie. Nielenže to vytvorí nové pracovné miesta a napomôže obnove, ale zároveň aj prispeje k boju proti globálnemu otepľovaniu. Ak investujeme aspoň časť balíčka kľúčových ekonomických stimulov do ekologickej ekonomiky, môžeme dnešnú krízu zmeniť na zajtrajší trvalo udržateľný rast. Navyše krajiny, ktoré prechádzajú na nízkouhlíkovú produkciu, dosiahnu viac ako len environmentálne benefity; získajú výhodu používať spolu s ostatnými nové technológie.

Avšak naša planéta potrebuje viac ako len aktivity zo strany vlád a korporácií; potrebuje každého z nás. Hoci sa jedno rozhodnutie každého jednotlivca zdá byť vo svetle globálnych hrozieb a trendov príliš malé, ak miliardy ľudí spoja svoje sily za spoločný cieľ, môžeme dosiahnuť obrovskú zmenu.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyzývam všetkých ľudí, aby urobili konkrétne kroky na to, aby bola naša planéta zelenšia a čistejšia. Vypínajte svetlá. Používajte verejnú dopravu. Recyklujte. Zasaďte strom. Vyčistite váš miestny park. Vezmite na zodpovednosť korporácie za ich environmentálne praktiky. A naliehajte na svoju vládu, aby dodržala svoj sľub v Kodani.

* *** *

Novinky

javax.servlet.jsp.JspException: Unable to get connection, DataSource invalid: "java.sql.SQLException: Cannot get a connection, pool error Timeout waiting for idle object"