Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/INF/377
19.júl 2010

Vyhlásenie pre médiá/ Pozvánka - Určené na okamžité zverejnenie

Pochopenie epidémie:
UNODC zverejňuje dokument "Sada nástrojov pre vyhodnocovanie situácie HIV a súvisiacich potrieb vo väzniciach"
na medzinárodnej Konferencii AIDS 2010

VIEDEŇ, 19.júl (Informačné centrum OSN) - HIV predstavuje významnú výzvu pre 30 miliónov ľudí na celom svete, ktorí každý rok strávili v detenčnom zariadení. Je všeobecne známe, že výskyt HIV, tuberkulózy, hepatitídy C a B je výrazne vyšší medzi väznenými osobami ako v rámci komunity, rozsah tohto problému nie je dostatočne zdokumentovaný, z čoho vyplýva, že služby poskytované na národnej úrovni nie sú vždy v súlade s potrebami väzňov a zamestnancov väzníc. Ako odpoveď na túto situáciu UNODC zverejňuje dokument "Sada nástrojov pre vyhodnocovanie situácie HIV a súvisiacich potrieb vo väzniciach" na Konferencii AIDS 2010 s cieľom podporiť a nasmerovať vlády pri príprave a implementácii efektívnych intervenčných programov HIV. Konferenciu bude moderovať globálny koordinátor pre HIV a AIDS z UNODC Christian Kroll, pričom na nej budú prednášať aj odborníci z WHO, UNAIDS a EMCDDA: Dr. Andrew Ball, senior stratég a operačný poradca, Oddelenie pre HIV/ AIDS, WHO; Fabienne Hariga, odborníčka pre HIV, UNODC; Dr.Bernhard Schwartländer, riaditeľ, Oddelenie pre dôkazy, stratégiu a výsledky, UNAIDS; a Lucas Wiessing, hlavný vedecký odborník pre infekčné choroby, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Lisabon.

Miera HIV a iných infekčných chorôb nie je vyššia len v rámci väzenskej populácie, ale taktiež sa ľahko šíri aj medzi bežnou populáciou kvôli vysokému stupňu mobility medzi väznicami a miestnou komunitou. Napriek tomu tu existuje vážna absencia prevencie, liečby a starostlivosti v oblasti HIV a ďalších infekčných chorôb v rámci väzenských zariadení. Komplexná HIV starostlivosť by mala byť prístupná pre všetkých väzňov vo forme prevencie, dobrovoľného poradenstva, testovania, v prípade potreby antiretrovirálnej liečby, prevencie a liečby oportunistických infekcií, vrátane podpory. Nielen väzni, ale aj zamestnanci väzníc sú vystavení riziku infekcie HIV, tuberkulózy a hepatitídy.

UNODC zverejňuje dokument "Sada nástrojov pre vyhodnocovanie situácie HIV a súvisiacich potrieb vo väzniciach", ktorý poskytuje informácie a rady pri vyhodnocovaní situácie a potrieb v oblasti prevencie a liečby infekcie HIV a tuberkulózy vo väzeniach. Vlády budú mať možnosť nastaviť špecifickejšie ciele na dosiahnutie univerzálneho prístupu k väzniciam, prevencii HIV na základe dôkazov, liečby, starostlivosti ako aj podporné zákroky zohľadňujúce realitu väzňov a zamestnancov väzníc. Nástroje sú založené na fakte, že väzeň v dobrej zdravotnej kondícii znamená dobré verejné zdravotníctvo, čo je dôležité pre efektívny väzobný manažment a nediskriminačnú zdravotnú starostlivosť.

Dátum: 21.júl 2010
Čas: 13:00 - 14:00
Miesto: AIDS 2010 Centrum pre médiá, Hala A, Tlačová konferenčná miestnosť 2

Upozornenie: Účastníci sú povinní zaregistrovať sa na konferenciu vopred!

***

UNODC je vedúcou agentúrou v rámci OSN AIDS pre prevenciu HIV, starostlivosť a podporu vnútrožilových užívateľov drog a narkomanov vo väzenských ústavoch. Viac informácií nájdete na webstránke www.unodc.org/AIDS

* *** *

Viac informácií:

Fabienne Hariga
UNODC, Oddelenie pre HIV/AIDS
Mobil: 0043/ 699/ 14 59 42 92
E-mail: fabienne.hariga@unodc.org