Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/NAR/1098
2.marec 2011

INCB: Dizajnové drogy sa čoraz viac vymykajú spod kontroly

Výročná správa INCB zverejnená dnes vo Viedni poukazuje na postavenie korupcie v obchode s drogami, potrebu dostupných liekov pre všetkých a vývoj v jednotlivých regiónoch

VIEDEŇ, 2.marec  (Informačná služba OSN) - Syntetické varianty narkotík, tzv. dizajnové drogy, sa dajú vyrobiť rýchlejšie a v čoraz väčšom množstve, píše sa vo výročnej správe INCB 2010, ktorú dnes vo Viedni zverejnil Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok so sídlom vo Viedni.

Tieto drogy sa často vyrábajú pozmenením molekulárnej štruktúry nelegálnych látok, pričom vznikne nový produkt s podobnými účinkami ako drogy - čo im umožňuje obchádzať kontrolné opatrenia. Presné návody na výrobu syntetických narkotík sa často dajú získať cez internet. V Európe bolo zaznamenaných 16 nových syntetických drog, v Japonsku tento počet stúpol na 51.

"Vzhľadom na zdravotné riziká vyplývajúce z užívania dizajnových drog apelujeme na vlády, aby prijali národné kontrolné mechanizmy na zabránenie výroby, obchodu a nesprávneho používania týchto látok," povedal Hamid Ghodse, prezident Úradu.

Korupcia podkopáva boj proti obchodovaniu s drogami

Korupcia je jedným zo základných faktorov, ktorý umožňuje obchodovanie s drogami. Obrovské zisky generované drogovými trhmi často prekračujú finančné zdroje štátnych inštitúcií. Zločinecké organizácie s impériami drogových obchodov sa v niektorých prípadoch stali politickými silami s mocou a autoritou legitímnych inštitúcií. Skutočné úrady založené na kontrolu a potlačovanie obchodu s drogami sa potom poddávajú korupcii. Pri boji s  obchodom s drogami polícia a orgány spravodlivosti často čelia nesmiernemu tlaku zo strany organizovaného zločinu. Prevencia korupcie sa musí stať vyššou prioritou, hovorí INCB.

Lieky musia byť dostupné pre všetkých

Na druhej strane, zákonom povolené lieky potrebné na lekársku liečbu nie sú ľahko dostupné na celom svete. Viac ako 80% svetovej populácie vôbec nemá alebo má nedostatočný prístup k analgetikám a musí kvôli tomu trpieť zbytočnými bolesťami, píše sa v špeciálnej prílohe k správe INCB. Zatiaľ čo západné krajiny spotrebúvajú 90% liekov dostupných na trhu, mnohé krajiny v Afrike, Ázii a oboch Amerikách majú veľmi obmedzený alebo žiadny prístup k drogám na lekárske účely.

Medzi obmedzenia patrí nedostatočne vzdelaný zdravotnícky personál, regulačné obmedzenia, distribučné problémy ako aj absencia komplexnej zdravotníckej politiky, ktorá zahŕňa liečbu bolesti. Úrad vyzýva vlády, aby prijali konkrétne opatrenia ako napríklad zber štatistických údajov o zákonom určených požiadavkách na drogy, prijatie legislatívy a zlepšenie vzdelávania a školenia.

Regióny

Organizácie obchodujúce s drogami so sídlom v Mexiku dominujú v USA na trhoch s kokaínom, heroínom a metamfetamínom. V roku 2009 bol zaznamenaný nárast užívania všetkých drog okrem kokaínu. V Mexiku organizácie obchodujúce s drogami reagovali s bezprecedentným stupňom násilia na prísne presadzovanie zákonných opatrení vládou majúce za cieľ rozložiť takéto obchodné operácie. V krajine bolo od roku 2006 počas incidentov súvisiacich s drogami zabitých viac ako 28 000 ľudí.

V roku 2009 klesla celková plocha pestovania koky v Južnej Amerike už po druhý po sebe nasledujúci rok vďaka významnému zníženiu pestovacej plochy v Kolumbii. Zatiaľ čo trh s kokaínom v Severnej Amerike klesol (približne 40% podielu na trhu), v Európe naďalej rastie (30%).

Užívanie kokaínu sa šíri zo západnej Európy do ďalších častí tohto regiónu. V niektorých krajinách ako napríklad v Dánsku, Španielsku a Veľkej Británii bude kokaín možno nahradený amfetamínom a extázou.

S približne 60% spotrebou v regióne, na ktorej sa podieľajú najmä štyri krajiny (Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Nemecko), je západná Európa celosvetovo najväčším trhom pre heroín. Európske krajiny konzumujú takmer polovicu celosvetového heroínu. Ruská federácia má najvyššiu úroveň užívania opiátov (1,6%) v Európe. Takmer všetok heroín dostupný v Európe pochádza z Afganistanu.

Heroín je aj naďalej primárne užívanou drogou v Číne, Malajzii, Mjanmarsku, Singapure a Vietname, pričom väčšina krajín v regióne vykazuje klesajúci alebo stabilný trend v užívaní heroínu. Južná Ázia sa stala jedným z hlavných regiónov, ktorý obchodníci s drogami využívajú na získavanie chemických látok potrebných na výrobu syntetických drog.

Oproti roku 2009 bola v Afganistane a susedných krajinách v roku 2010 výroba ópia znížená takmer o polovicu. Príčinou prudkého poklesu na súčasných 3000 ton je najmä rozšírenie huby, ktorá postihla makové polia. Fakt, že nelegálna výroba ópia v roku 2010 klesla neznamená, že rovnaký pokles zaznamená aj výroba heroínu na nelegálnom trhu, keďže sú stále dostupné dostatočné zásoby ópia.

V správe sa hovorí, že pašovanie kokaínu cez Afriku do Európy je opäť na vzostupe. Po ústupe obchodovania s kokaínom v regióne za posledné dva roky táto činnosť opäť aj napriek niekoľkým rozsiahlym konfiškáciám pokračovala aj v roku 2010.

Vážne nebezpečenstvo, ktoré kokaín predstavuje, spočíva v jeho obrovskej hodnote vzhľadom na miestne ekonomiky. Obchodníci s drogami majú dostatok zdrojov na podplatenie úradníkov a tým pádom ochranu svojich operácií.

* *** *

Viac informácií:

Regina Rohrbach
Informačná služba OSN (UNIS)
Tel: (+43-1) 26060-3898
Mobile: (+43) 699-1459-3898
E-Mail: Regina.Rohrbach@unvienna.org

oder

Raechelle Newman
Kontrola drog, sekretariát INCB
Mobile: (+43-699) 1459-5638
Email: raechelle.newman@incb.org
Webstránka: www.incb.org