Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1098
2011. március 2.

INCB: A designer drogok egyre kevésbé ellenőrizhetők

Az INCB ma Bécsben megjelent éves jelentése beszámol a korrupciónak a drogcsempészetben betöltött szerepéről, a mindenki számára elérhető gyógyszerek szükségességéről és bemutatja a regionális helyzetet.

BÉCS, március 2. (ENSZ Információs Szolgálat) - A designer drogokat egyre gyorsabban és nagyobb mennyiségben állítják elő, olvasható a bécsi székhelyű Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület (International Narcotics Control Board, INCB) ma kiadott 2010-re vonatkozó éves jelentésében.

Ezeket a kábítószereket az illegális hatóanyagok molekuláris struktúrájának megváltoztatásával készítik, ezáltal új termék születik, nagyon hasonló hatással, amely aztán megkerüli az ellenőrzési intézkedéseket. A designer drogok előállításáról szóló részletes útmutatásokat gyakran osztják meg az interneten. Európában jelenleg 16 új designer drogot figyelnek, míg Japánban ez a szám 51.

"A designer drogok egészségkárosító hatásai miatt sürgetjük a kormányokat, hogy nemzeti ellenőrző intézkedéseket vezessenek be, hogy megelőzzék az ilyen kábítószerek előállítását, csempészetét és használatát" - jelentette ki Hamid Ghodse, a testület elnöke.

A korrupció akadályozza a kábítószer-csempészet elleni harcot

A korrupció az egyik alapvető ok, amely miatt a kábítószer-csempészet lehetséges. Az a hatalmas profit, amelyet a kábítószer piac generál, magasan meghaladja az állami intézmények pénzügyi forrásait. Kábítószer csempészettel foglalkozó bűnszerveztek egyes esetekben legitim intézmények erejét és hatalmát bíró politikai erővé váltak. Azok a hatóságok, amelyek arra hivatottak, hogy ellenőrizzék és visszaszorítsák a kábítószer használatot, maguk is a korrupció áldozataivá válnak. A rendőrség és igazságszolgáltatás tisztviselői gyakran kerülnek szembe a szervezett bűnözés óriási nyomásával, amikor a kábítószer csempészet felszámolásán dolgoznak. Az INCB szerint a korrupció megelőzése nagyobb prioritást kell kapjon.

A gyógyszerek mindenki számára hozzáférhetőek kell legyenek

Másrészt azonban, az orvosi kezelésekhez szükséges legális drogok nem érhetők el a világ minden részén. A világ lakosságának 80%-ának nincs hozzáférése elegendő fájdalomcsillapítóhoz, szükségtelen fájdalomtól szenvednek, - áll az INCB jelentés külön mellékletében. Míg a nyugati országok a kereskedelmi forgalomban lévő gyógyszerek 90%-át fogyasztják, addig Afrika, Ázsia és az amerikai kontinens lakosságának nagyon limitált hozzáférése van vagy éppen egyáltalán nincs hozzáférése az orvosi célokra használt drogokhoz. Az akadályok közé tartozik az egészségügyi dolgozók iskolázottságának hiánya, a szabályozási korlátozások és az átfogó, a fájdalomcsillapítást szabályozó egészségpolitika hiánya. A testület sürgeti a kormányokat, hogy tegyenek lépéseket, például gyűjtsenek statisztikai adatokat a legális drog-igényről, módosítsák jogszabályaikat és fejlesszék az oktatást és képzést ezen a területen.

Régiók

Az Egyesült Államokba irányuló heroin-, kokain- és metamfetamin-piacot a mexikói kábítószercsempész szervezetek uralják. 2009-ben az Egyesült Államokban minden drog használata nőtt, kivéve a kokainé. Mexikóban a kábítószercsempész szervezetek korábban nem tapasztalható erőszakkal válaszoltak a kormány ellenük irányuló szigorú fellépésére. Az országban 2006 óta több mint 28 ezer embert öltek meg kábítószerrel összefüggő incidensekben.

2009-ben a Dél Amerikában található koka-ültetvények száma két egymást követő évben csökkent, amely a jelentős kolumbiai csökkentésnek tudható be. Míg a kokain-piac Észak-Amerikában csökkent (körülbelül 40%-os a piaci részesedése) Európában folyamatosan növekszik (30%-os piaci résszel).

A kokain használata Nyugat-Európából a kontinens más területereire is terjedni kezdett. Néhány országban, Dániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban a kokain az amfetamin és az ecstasy helyére lépett.

Nyugat-Európa a világ legnagyobb heroin-piaca, a régió fogyasztásának hozzávetőleg 60%-át négy ország adja (Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és Németország). A világ heroin-fogyasztásának majdnem felét az európai országok adják.  Európában az Orosz Föderációban a legmagasabb az ópiumszármazékok használata (1,6%). Az Európában fellelhető heroin szinte teljes mértékben Afganisztánból származik.

A heroin az elsőszámú drog Kínában, Malajziában, Mianmarban, Szingapúrban és Vietnámban, a régió legtöbb országában azonban csökkenő vagy stagnáló heroin használatról jelentettek. Dél Ázsia a kábítószer-csempészet egyik fő régiójává vált, ahonnan beszerezhetik a szintetikus drogok előállításához szükséges alapanyagokat.

Afganisztánban és a szomszédos országokban az ópiumtermesztés mintegy felére csökkent 2009-hez képest. A hirtelen esés a jelenlegi 3600 tonnára elsősorban egy, a mákültetvényeket megfertőző gombának tulajdonítható. Az a tény azonban, hogy az illegális ópiumtermesztés 2010-ben csökkent, nem jelenti azt, hogy az illegális heroin gyártás is csökkenni fog, mivel elegendő ópium van raktáron.

A jelentés megemlíti, hogy az Afrikából Európába irányuló kokaincsempészet ismét fellendülőben van. Az elmúlt két év visszaesése után, 2010-ben a csempészet több nagy tételű rohammal folytatódott.

A kokain okozta súlyos veszély abban rejlik, hogy értéke mellett eltörpülnek a helyi gazdaságok. A csempészeknek komoly anyagi források állnak rendelkezésükre, hogy hivatali személyek megvesztegetésével védjék tevékenységüket.

* *** *

További információ elérhető az alábbiaktól:

Regina Rohrbach
ENSZ Információs Szolgálat (UNIS)
Tel: (+43-1) 26060-3898
Mobile: (+43) 699-1459-3898
E-Mail: Regina.Rohrbach@unvienna.org

oder

Raechelle Newman
Kábitószerellenőrzési hivatalnok, INCB Titkárság
Mobile: (+43-699) 1459-5638
Email: raechelle.newman@incb.org
Weboldal: www.incb.org