Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu.

UNIS/SGSM/311
9.december 2011

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Rok 2011 - Výnimočný pre ľudské práva: Rozbehli sa nové demokratické zmeny"

Odkaz k Medzinárodnému dňu ľudských práv,
10.december 2011

VIEDEŇ, 10.december (Informačná služba OSN) - Ľudské práva patria každému z nás bez rozdielu. Avšak pokiaľ ich nepoznáme, pokiaľ nežiadame, aby boli rešpektované a pokiaľ si nechránime naše právo - a rovnako aj právo ostatných - ich uplatňovať, zostanú len slovami na papieri desaťročia starého dokumentu.

A to je dôvod, prečo v tento Medzinárodný deň ľudských práv urobíme viac ako len to, že si pripomenieme prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv v roku 1948 - oceníme význam a dôležitosť tohto dokumentu, ktoré pretrvali do dnešných čias.

Dôležitosť ľudských práv bola tento rok opätovne niekoľkokrát vyzdvihovaná. Ľudia na celom svete sa mobilizovali, aby žiadali spravodlivosť, dôstojnosť, rovnosť, právo účasti - práva, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii.

Mnohí z týchto nenásilných demonštrantov vytrvali aj napriek tomu, že sa stretli s násilím a ďalšími represiami. V niektorých krajinách tento zápas naďalej pokračuje, v ďalších sa podarilo dosiahnuť podstatné ústupky alebo došlo k zvrhnutiu diktátorov a k víťazstvu ľudu.

Viacerí ľudia, ktorých ambície boli legitímne, sa spojili prostredníctvom sociálnych médií. Dni, kedy mohli represívne vlády úplne ovládať tok informácií, sú už dávno za nami. Na základe existujúcej povinnosti dodržiavať právo na slobodu zhromažďovania a prejavu, nesmú vlády blokovať prístup k internetu a rôznym formám sociálnych médií a brániť tak vyjadrovaniu kritiky a verejnej diskusii.

Vieme, že vo svete existuje ešte stále veľa útlaku, beztrestnosti a stále mnoho ľudí, pre ktorých práva ešte nepredstavujú každodennú realitu. Predsa však na konci tohto výnimočného roka pre ľudské práva načerpajme silu z pokrokov, ktoré sme tento rok dosiahli: nové demokratické zmeny, ktoré sú v pohybe, nové opatrenia zabezpečujúce zodpovedanie sa za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, nová a široká osveta o právach samotných.

Keď sa pozeráme na výzvy, ktoré stoja pred nami, inšpirujme sa príkladom ľudskoprávnych aktivistov a nadčasovou silou Všeobecnej deklarácie ľudských práv a urobme všetko, čo je v našich silách na obhajobu ideálov a ašpirácií, ktoré hovoria v mene každej kultúry a každého jednotlivca.

* *** *