Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/311
2011. december 9.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára Ban Ki Mun:

"2011 rendkívüli év az emberi jogok területén:
új demokratikus változások indultak el"

Üzenete az emberi jogok napján,
2011. december 10.

BÉCS, december 10. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az emberi jogok mindnyájunkat megilletnek, kivétel nélkül. De ha nem ismerjük őket, ha nem követeljük, hogy tiszteletben tartsák őket és ha nem védjük meg azt a jogunkat - és mások jogait -, hogy gyakorolhassuk őket, ezek csupán szavak lesznek egy több évtizedes dokumentumban.

Ezért az emberi jogok nemzetközi napján, többet teszünk, mint megemlékezünk az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1948-as elfogadásáról: elismerjük, hogy üzenete napjainkban is releváns.

Az emberi jogok fontosságát többször hangsúlyoztuk idén. Az egész világon emberek mozdultak meg, hogy igazságot, méltóságot, egyenlőséget és részvételt követeljenek - azokat a jogokat, amelyeket az Egyetemes Nyilatkozat magában foglal.

Sok békés tüntető kitartott annak ellenére, hogy erőszak és további elnyomás érte. Néhány országban a küzdelem még folytatódik, másokban fontos eredményeket értek el vagy a népakarat nyomására diktátorok buktak meg.

Sokan, kik jogos törekvéseikért harcoltak, a közösségi médián keresztül kerültek egymással kapcsolatba. Elmúltak azok az idők, amikor az elnyomó kormányok totálisan uralni tudták az információáramlást. A gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségük részeként ma már tilos a kormányoknak a kritika és nyilvános vita elkerülése végett az internethez és a közösségi média különböző formáihoz való hozzáférés akadályozása.

Tudjuk, hogy még ma is sok helyütt a világban van elnyomás, sok helyütt van büntetlenség és sokan nem élhetnek még jogaikkal.

Mégis, ennek a rendkívüli emberi jogi eseményekben gazdag évnek a végén merítsünk erőt a 2011. év eredményeiből: új demokratikus változások indultak el, új lépéseket tettünk a háborús bűnösök és emberiség elleni bűntettek elszámoltatása területén, és maguknak az emberi jogoknak az ismerete is egyre széleskörűbb.

Amikor az előttünk álló feladatainkra tekintünk, inspiráljanak minket az emberi jogi aktivisták példája és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának időtlen hatalma, és tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy támogassuk az eszméket és törekvéseket, amelyek minden kultúráért és minden egyénért szót emelnek.

* *** *