Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/408
7. marec  2013

Generálny tajomník OSN

Násilie na ženách: Z pohoršenia do akcie
Pan Ki-mun

8. marec 2013

VIEDEŇ, 8. marec  (Informačná služba OSN) - Keď si pripomíname Medzinárodný deň žien, musíme sa obzrieť aj za rokom plným šokujúcich zločinov násilia na ženách a dievčatách a spýtať sa samých seba, ako sa chceme posunúť smerom k lepšej budúcnosti.

Jedna mladá žena bola znásilnená skupinou výtržníkov, pričom zomrela. Ďalej tu bola samovražda z pocitu hanby, ktorá by mala byť pripísaná páchateľom. A jedna mladá tínedžerka bola postrelená zblízka za to, že sa odvážila ísť za vzdelaním.

Tieto brutálne činy, ktoré oprávnene pohoršili celý svet, boli súčasťou širšieho problému, ktorý v podstate môžeme nájsť v každej spoločnosti a v každej oblasti života.

Pozrite sa na ženy vo vašom okolí. Myslite na tie, ktoré si ceníte vo svojich rodinách a komunitách. A teraz si predstavte, že existuje štatistická pravdepodobnosť, že mnohé z nich počas svojho života  takéto násilie zažili. Či dokonca utešovali svoju sestru alebo priateľku v jej bolesti alebo hneve po útoku.

V tohtoročný Medzinárodný deň žien meníme svoje pohoršenie na činy. Prehlasujeme, že budeme stíhať zločiny voči ženám a nikdy nedovolíme ženám, aby boli potrestané za svoje utrpenie. Pokračujeme vo svojom záväzku zápasiť s týmto postrachom verejného zdravia, kdekoľvek sa skrýva - doma alebo v práci, vo vojnových zónach či pokojných krajinách alebo v mysliach ľudí, ktorí umožňujú násiliu pretrvávať.

Osobitný sľub dávame ženám nachádzajúcich sa v konfliktných zónach, kde sa sexuálne násilie často stáva nástrojom vojny s cieľom ponížiť nepriateľa cez zničenie jeho dôstojnosti.

Týmto ženám hovoríme: OSN stojí pri vás. Ako generálny tajomník OSN trvám na tom, že dobro všetkých obetí sexuálneho násilia v konfliktoch musí stáť v popredí našich aktivít. Mojim hlavným poradcom hovorím, aby bola naša reakcia na sexuálne násilie prioritou v celej našej činnosti pri tvorbe mieru, jeho udržovaní a budovaní.

Systém OSN presadzuje svoju kampaň UNiTE (Spoločne) za ukončenie násilia na ženách, ktorá je založená na jednoduchej, ale dôležitej myšlienke, že všetky ženy a dievčatá majú základné ľudské právo žiť bez násilia.

Tento týždeň v New Yorku v Komisii pre postavenie žien svet organizuje najväčšie zhromaždenie OSN v histórii o ukončení násilia na ženách. Vyťažíme z tohto veľkého stretnutia čo najviac - a aj po jeho skončení sa naďalej budeme snažiť dosiahnuť pokrok.

Veľmi som privítal, že do tejto kampane sa zapojili mnohé vlády, skupiny aj jednotlivci. Naliehavo žiadam všetkých, aby sa pripojili. Či už poskytnete svoj finančný príspevok alebo sa pridáte k hlasnému protestu, môžete byť súčasťou celosvetového tlaku za ukončenie tejto nespravodlivosti a zabezpečiť tak ženám bezpečie, istotu a slobodu, ktorú si zaslúžia.

* *** *