Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/408
2013. március 8.

Ban Ki Mun ENSZ főtitkár

Üzenete a Nemzetközi Nőnapon

2013. március 8.

BÉCS, március 8. (ENSZ Információs Szolgálat) - A Nemzetközi Nőnapról megemlékezve, olyan évre kell visszatekintünk, amelynek során nagy számban követtek el fiatal lányok és nők ellen megdöbbentő, erőszakos bűncselekményeket és ezért fel kell tennünk a kerdést magunknak, hogyan nyithatnánk új korszakot, egy jobb jövőt.

Csoportos erőszak egy fiatal nő halálát okozta. Ezt követően egy másik bűncselekmény áldozata követett el öngyilkosságot a szégyenérzet miatt, melyet az elkövetőknek kellett volna érezniük. Tinédzserekre lőttek közvetlen közelről, csupán mert bátran kiálltak az oktatásban való részvételi jogukért.

Ezek az atrocitások, amelyek jogosan váltják ki a világ felháborodását, egy mély társadalmi probléma részét képezik, ami gyakorlatilag az élet minden területén érezteti hatását.

Csak nézzünk körül környezetünkben, a velünk szorosan együttélő nők körében, akiket szeretünk és tisztelünk. Gondoljunk arra, hogy statisztikailag valószínű, hogy többen közülük, életükben legalább egyszer, erőszak áldozataivá váltak. Még többen vannak, akik vigasztalták már leánytestvéreiket, barátnőiket átérezve fájdalmukat és haragjukat ilyen erőszakos cselekmények után

A Nemzetközi Nőnap alkalmából, ebben az évben a jogosan érzett haragot formáljuk át cselekvéssé. Kinyilvánítjuk, hogy a jog eszközeivel eljárunk a nők ellen elkövetett bűncselekmények ügyében. Nem engedjük, hogy a visszaélések áldozatai szenvedjenek. Megfogadjuk, hogy ezt a Földön általánosan fenyegető veszélyt leküzdjük. Rejtőzködjön az bár otthonainkban, munkahelyeken, háborús övezetekben, békés vidékeken vagy bárhol, akár az erőszaknak utat engedő emberek gondolataiban.

Kiemelten igérjük ezt a konfliktus övetzetekben élő nőknek, ahol a szexuális erőszak gyakran az ellenség megalázását célzó és emberi méltóságát romboló háborús eszközzé válik.

Ezeknek a nőknek üzenjük: az ENSZ mellettük áll. Főtitkárként ragaszkodom ahhoz, hogy a a konfliktus-övezetekben élő szexuális bűncselekmények áldozatává vált nők általános jólétéért folytatott munkánkat kiemelt jelentőséggel kezeljük  Munkatársaimat arra ösztönzöm, hogy válaszlépéseink kapjanak prioritást valamennyi béketeremtő, békefenntartó és béke építő tevékenységünk során

Az ENSZ teljes apparátusával támogatja a "UNiTE to End Violence against Women", azaz az ENSZ Nők Elleni Erőszak Megfékezéséért folytatott kampányát, ami abból az egyszerű és hatásos alapelvből indul ki, hogy a nők általános és alapvető emberi joga, hogy erőszakmentes környezetben élhessenek.

Ezen a héten ülésezik New Yorkban a Nők Helyzetével foglalkozó bizottság. A mostani az eddigi legnagyobb létszámú ENSZ összejövetel, amely a nők elleni erőszak megszüntetésének tűzte ki célul. Azonban a tanácskozást követően is meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy előrelépést érjünk el ezen a területen.

Üdvözlöm mindazon kormányok, csoportok, és egyének erőfeszítéseit, akik részt vettek ebben a kampányban. Továbbá mindenkit arra biztatok, csatlakozzon, és támogassa ezen erőfeszítéseinket. Akár anyagi támogatással, akár azzal, hogy felemeli a hangját az igazságtalanság ellen, bárki részese lehet a globális nyomásgyakoló kampányunknak, amelyet annak érdekében folytatunk, hogy a nők biztonságban és szabadságban élhessenek.

* *** *